(BĐT) - Gói thầu số 01 Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội đang trong thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng. Tuy nhiên, một số tiêu chí tại hồ sơ mời thầu (HSMT) bị tố bất hợp lý, gây tranh cãi.
Nội dung Gói thầu số 01 là lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất nhưng yêu cầu nhà thầu phải có chứng chỉ lập quy hoạch xây dựng hạng II. Ảnh: Trần Chiến

Nội dung Gói thầu số 01 là lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất nhưng yêu cầu nhà thầu phải có chứng chỉ lập quy hoạch xây dựng hạng II. Ảnh: Trần Chiến

Gói thầu nêu trên có giá 3,299 tỷ đồng, sử dụng nguốn vốn ngân sách nhà nước, thời gian đóng/mở thầu dự kiến là ngày 16/10/2020. Chủ đầu tư là Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Thường Tín. Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Thủ Đô chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Phản ánh đến Báo Đấu thầu, một nhà thầu cho biết, sau khi nghiên cứu HSMT, Nhà thầu nhận thấy có một số tiêu chí bất hợp lý. Cụ thể, trong số các điều kiện về năng lực và kinh nghiệm, HSMT yêu cầu nhà thầu tham dự phải có chứng chỉ lập quy hoạch xây dựng hạng II. Đối với tiêu chí về nhân sự, HSMT yêu cầu tư vấn trưởng, chủ nhiệm phải là thạc sĩ chuyên ngành quản lý đất đai và có số năm kinh nghiệm công tác từ 15 năm trở lên. Theo Nhà thầu phản ánh, việc yêu cầu như trên là trái với quy định của pháp luật. Nhà thầu đã gửi văn bản đề nghị Chủ đầu tư sửa đổi.

Phúc đáp yêu cầu của Nhà thầu, Chủ đầu tư lý giải, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là quy hoạch chuyên ngành liên quan đến các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giao thông, xây dựng, sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là quy hoạch chung xây dựng của huyện và phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, cập nhật giữa các quy hoạch. Do đó, đòi hỏi cá nhân, tổ chức tham gia lập quy hoạch, kế hoạch phải có năng lực, nghiệp vụ tư vấn, trình độ cao. HSMT vận dụng vào trường hợp cụ thể nên các yêu cầu trong HSMT là phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Do đó, Chủ đầu tư bảo lưu các tiêu chí đã được quy định trong HSMT.

Hiện nay, kỳ quy hoạch sử dụng đất 2010 - 2020 đã hết hạn, rất nhiều địa phương đang trong thời gian lập kỳ quy hoạch tiếp theo. Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, nhiều chủ đầu tư/bên mời thầu cũng đang trong thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 như: Phòng TN&MT huyện Bến Lức (tỉnh Long An), Phòng TN&MT TP. Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), Phòng TN&MT huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương), Phòng TN&MT huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa)... Tuy nhiên, HSMT những gói thầu này đều không xuất hiện những tiêu chí tương tự Gói thầu số 01 nêu trên.

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch, pháp luật hiện hành chỉ quy định tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được hoạt động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau: có chức năng tư vấn, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; có ít nhất 5 cá nhân đủ điều kiện (có năng lực hành vi dân sự; có một trong các bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính và các chuyên ngành khác có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; có thời gian công tác trong những lĩnh vực kể trên từ 24 tháng trở lên). Như vậy, việc HSMT yêu cầu nhà thầu tham dự phải có chứng chỉ lập quy hoạch xây dựng hạng II được xem là không cần thiết, gây khó cho nhà thầu.

Cũng theo vị chuyên gia này, tiêu chí tư vấn trưởng, chủ nhiệm phải là thạc sĩ chuyên ngành quản lý đất đai và có số năm kinh nghiệm công tác từ 15 năm trở lên là yêu cầu cao và khắt khe, vô hình trung hạn chế sự cạnh tranh, loại rất nhiều nhà thầu ra khỏi cuộc đấu.