(BĐT) - Gói thầu Thi công xây dựng; cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Học viện Tài chính - Đầu tư xây dựng khối giảng đường C và D (gọi tắt là Gói thầu C, D) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Liên danh Tổng công ty 36 - Công ty CP 136 Việt Nam (gọi tắt Liên danh TCT 36 - CT 136) trúng thầu. Gói thầu này có giá 185,899 tỷ đồng, giá trúng thầu của Liên danh TCT 36 - CT 136 là 185,696 tỷ đồng.

Có 2 nhà thầu tham dự Gói thầu C, D, là Liên danh TCT 36 - CT 136 và Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam - CTCP (Vinacco).

Gói thầu được đóng thầu vào 9 giờ ngày 19/3/2021. Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam dự thầu lúc 10h25 ngày 18/3/2021 và Liên danh TCT 36 - CT 136 dự thầu lúc 10h26 ngày 18/3/2021.

Theo Học viện Tài chính, Vinacco bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt. Trong đó, với nhân sự ở vị trí kỹ sư tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và kiến trúc sư, HSMT yêu cầu nhà thầu phải có bản chụp được công chứng/chứng thực các tài liệu chứng minh: Bằng đại học; Có chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động còn hiệu lực. Tuy nhiên, Nhà thầu không có đầy đủ bản chụp chứng thực chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động còn hiệu lực. Bên cạnh đó, Nhà thầu không có kỹ sư phụ trách hạng mục điện nhẹ tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện tử viễn thông như yêu cầu của HSMT.