(BĐT) - Ban Quản lý dự án (QLDA) điện lực dầu khí Thái Bình 2 vừa lựa chọn Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng (gọi tắt là Công ty Long Hưng) là nhà thầu trúng Gói thầu Cung cấp nhiên liệu dầu (HFO và DO) cho quá trình chạy thử Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Giá trúng thầu khớp với giá dự toán gói thầu là 727,783 tỷ đồng.
Sau 3 lần đấu thầu mới lựa chọn được nhà thầu cung cấp 3.130 tấn nhiên liệu dầu DO và 42.460,4 tấn dầu HFO để chạy thử Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Ảnh: Đ. Bếp

Sau 3 lần đấu thầu mới lựa chọn được nhà thầu cung cấp 3.130 tấn nhiên liệu dầu DO và 42.460,4 tấn dầu HFO để chạy thử Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Ảnh: Đ. Bếp

3 lần đấu thầu mới chọn được nhà thầu

Gói thầu nêu trên sử dụng nguồn vốn từ tổng mức đầu tư điều chỉnh (lần 2) Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, do Ban QLDA điện lực dầu khí Thái Bình 2 làm bên mời thầu.

Theo Quyết định phê duyệt số 99/QĐ-BĐTB2 ngày 23/5/2019, Công ty Long Hưng đã trúng thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng là 450 ngày, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Nội dung chính của Gói thầu là cung cấp 3.130 tấn nhiên liệu dầu DO 0,05S, cung cấp 42.460,4 tấn dầu HFO loại 2B 3%S.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, sau 3 lần đấu thầu, Ban QLDA điện lực dầu khí Thái Bình 2 mới chọn được nhà thầu trúng thầu. Gói thầu được đóng thầu lần đầu vào ngày 11/8/2017. Đến tháng 10/2017, Ban QLDA điện lực dầu khí Thái Bình 2 công bố không chọn được nhà thầu trúng (lúc này giá gói thầu gần 580 tỷ đồng). Gói thầu tiếp tục được thông báo mời thầu lần 2 và được đóng thầu vào ngày 18/7/2018. Tuy nhiên, đến tháng 10/2018, Bên mời thầu lại thông báo không chọn được nhà thầu trúng (giá gói thầu đã thay đổi thành 855,6 tỷ đồng). Sau đó, Gói thầu được thông báo mời thầu lần 3 và được đóng thầu vào ngày 6/12/2018 (giá gói thầu lúc này là gần 580 tỷ đồng). Ban QLDA điện lực dầu khí Thái Bình 2 cho biết, giá gói thầu đã được điều chỉnh và tính dự toán lại là 727,783 tỷ đồng. Đây cũng là giá trúng thầu của Công ty Long Hưng. 

Bên mời thầu từ chối làm rõ việc “khớp giá”

Chiều ngày 28/5/2019, phóng viên Báo Đấu thầu đã liên hệ với Ban QLDA điện lực dầu khí Thái Bình 2 để làm rõ một số thông tin liên quan đến Gói thầu. Ông Nghĩa, cán bộ Phòng Kế hoạch của Ban QLDA điện lực dầu khí Thái Bình 2 sau khi xác nhận với phóng viên về việc Công ty Long Hưng trúng thầu khớp giá thì đã từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến Gói thầu. Đáng chú ý, trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Ban QLDA điện lực dầu khí Thái Bình 2 đã không công khai danh sách nhà thầu không được lựa chọn (nhà thầu bị loại) tại Gói thầu gần 728 tỷ đồng này.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ đấu thầu của Công ty Long Hưng cho biết, nhà thầu này đã nhiều lần tham gia đấu thầu Gói thầu Cung cấp nhiên liệu dầu (HFO và DO) cho quá trình chạy thử Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 nhưng hồ sơ mời thầu đưa ra nhiều tiêu chí quá khó, Công ty không đáp ứng được. Ở lần đấu thầu thứ 3 này, Công ty là nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, được mở hồ sơ đề xuất tài chính và trở thành nhà thầu trúng thầu.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, Công ty Long Hưng có vốn điều lệ 350 tỷ đồng, địa chỉ tại quận Phú Nhuận, TP.HCM. Trong vòng hơn 3 năm qua, Công ty được công khai trúng 6 gói thầu, tất cả đều thuộc lĩnh vực nhiên liệu dầu khí. Gói thầu gần 728 tỷ đồng nêu trên là gói thầu có giá trị lớn nhất trong số những gói thầu mà Công ty này được công bố trúng thầu. Với việc trúng gói thầu của Ban QLDA điện lực dầu khí Thái Bình 2, thời gian tới, Công ty Long Hưng sẽ phải thực hiện cùng lúc 3 gói thầu, với tổng giá trúng thầu là 1.245 tỷ đồng.­