(BĐT) - Ngày 22/10/2018, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình: trạm xử lý nước rỉ rác; hố chôn lấp số 2 và các hạng mục phụ trợ thuộc Bãi rác thải huyện Đại Từ (Thái Nguyên) có thông báo chấm dứt hợp đồng với Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Việt Dũng - Công ty CP Westerntech Việt Nam (Liên danh Việt Dũng - Westerntech VN). 
Bãi rác thải huyện Đại Từ. Ảnh: MT st

Bãi rác thải huyện Đại Từ. Ảnh: MT st

Nguyên nhân là Liên danh nhà thầu đã không đáp ứng được tiến độ thực hiện Gói thầu Khảo sát + Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật + Xây dựng + Lắp đặt thiết bị + Điện + Đào tạo và chuyển giao công nghệ thuộc Dự án Trạm xử lý nước rỉ rác thuộc Bãi rác thải huyện Đại Từ.rHải Bình 

Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản và các nguồn vốn khác.

Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Kết quả là, Liên danh Việt Dũng - Westerntech VN đã trúng thầu với giá trị khoảng 8 tỷ đồng.

Nhà thầu trúng thầu phải khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, xây dựng, lắp đặt thiết bị, điện, đào tạo và chuyển giao công nghệ đảm bảo nước thải đã được xử lý đạt chất lượng theo Giấy phép số 1917/GP-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.

Tuy nhiên, cán bộ của Bên mời thầu cho biết, do Gói thầu có nhiều nội dung phức tạp liên quan đến công nghệ, đến nay Liên danh nhà thầu mới đang trong quá trình thực hiện khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, quá chậm so với tiến độ thực hiện Gói thầu.

Sau khi chấm dứt hợp đồng, Bên mời thầu sẽ tổ chức lựa chọn lại nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Cán bộ của Bên mời thầu thông tin thêm với Báo Đấu thầu rằng, do đây là gói thầu lựa chọn nhà thầu với vai trò tổng thầu đảm nhận từ khâu thiết kế, cung cấp thiết bị, công nghệ và thi công xây dựng công trình, nên việc lựa chọn và đánh giá năng lực của nhà thầu là rất quan trọng. Do đó, Bên mời thầu quyết định tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Hiện, Bên mời thầu đang hoàn tất các thủ tục để chấm dứt hợp đồng với Liên danh nêu trên và chuẩn bị tổ chức đấu thầu lại gói thầu này.

Theo thông tin của Bên mời thầu, Chủ đầu tư đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên từ ngày 11/1/2018. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Bên mời thầu vẫn chưa công bố công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu này trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu.