(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc nhằm sớm đưa Dự án Khu công nghiệp dịch vụ Dầu khí Soài Rạp - Tiền Giang vào khai thác, phục vụ phát triển kinh tế -  xã hội địa phương.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, Bộ Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) được giao phối hợp với các bộ: Tư pháp, Tài chính và UBND tỉnh Tiền Giang rà soát việc chấm dứt thu hồi đất Dự án, có ý kiến bằng văn bản về nội dung bồi thường tài sản trên đất đối với Dự án. Đồng thời, Bộ TN&MT gửi văn bản tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp vào phương án giải quyết, không để xảy ra thất thoát tài sản nhà nước, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của chủ đầu tư.

Theo đó, trên cơ sở ý kiến của Bộ TN&MT về nội dung này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ: TN&MT, Tư pháp, Tài chính, Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, UBND tỉnh Tiền Giang thống nhất phương án giải quyết, báo cáo Thủ tướng kết quả xử lý hoặc những vấn đề vượt thẩm quyền.