Gỗ Thuận An chi trả cổ tức tỷ lệ 12%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An (mã chứng khoán: GTA) mới công bố Báo cáo tài chính quý I/2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 120,5 tỷ đồng, giảm 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết thúc quý I, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 5,6 tỷ đồng; sau khi trừ thuế, Công ty ghi lãi 4,4 tỷ đồng, giảm 6,4%.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu dự kiến đạt 593,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thấp nhấp là 18,9 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 20,3% kế hoạch doanh thu và 23,3% kế hoạch lợi nhuận.

Về kế hoạch chi trả cổ tức, ngày 21/5, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán sẽ vào ngày 10/6. Với 9,83 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi gần 11,8 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông.

Chuyên đề