(BĐT) - Theo số liệu từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), sau thời gian giao dịch tăng trưởng mạnh, thị trường chứng khoán phái sinh tại HNX trong tháng 8 có xu hướng giao dịch trầm lắng hơn so với tháng trước.

Cụ thể, giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 254.810 hợp đồng/phiên, giảm 10,92% so với tháng 7, song vẫn là tháng có khối lượng giao dịch bình quân cao thứ 2 tính từ đầu năm. Phiên giao dịch có khối lượng giao dịch cao nhất đạt 356.879 hợp đồng vào ngày 23/8/2021.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 8 đạt 30.250 hợp đồng, giảm 30,24% so với tháng trước. Phiên giao dịch có khối lượng mở OI cao nhất trong tháng đạt 46.123 hợp đồng vào ngày 3/8/2021.

Về giao dịch hợp đồng tương lai TPCP, trong tháng 8/2021, hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 10 năm có tổng khối lượng giao dịch đạt 49 hợp đồng. Tổng OI của hợp đồng tương lai TPCP tại thời điểm 31/8/2021 là 100 hợp đồng.