(BĐT) - Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vừa có quyết định điều chỉnh quy mô và cơ cấu vốn điều lệ theo kết quả bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, điều chỉnh giảm vốn điều lệ của Vinalines từ 14.046 tỷ đồng xuống còn 12.005 tỷ đồng. Tổng số cổ phần của doanh nghiệp là hơn 1,2 tỷ cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 1.194.213.300 cổ phần, chiếm 99,469% vốn điều lệ. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 392.500 cổ phần, chiếm 0,038% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn là 500.000 cổ phần, chiếm 0,042% vốn điều lệ; bán đấu giá công khai 5.420.900 cổ phần, chiếm 0,452%.

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Hội đồng thành viên Vinalines chịu trách nhiệm chỉ đạo Vinalines thực hiện các thủ tục hiện quan tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu để chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần và hoàn tất các thủ tục còn lại trong công tác cổ phần hóa theo quy định của pháp luật.