Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên bị Khai trừ ra khỏi Đảng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Liên quan đến những vi phạm xảy ra ở Thái Nguyên, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên và ông Nguyễn Ngô Quyết, Bí thư Huyện uỷ Phú Bình, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên.
Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên

Ngày 27/12/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với các ông Nguyễn Thanh Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Ngô Quyết, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Phú Bình, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, ông Nguyễn Thanh Tuấn và ông Nguyễn Ngô Quyết đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Vi phạm của ông Nguyễn Thanh Tuấn, ông Nguyễn Ngô Quyết đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây dư luận xấu, bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn và ông Nguyễn Ngô Quyết.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư