Giảm 50% phí trước bạ với ô tô trong nước, áp dụng từ 1/7 đến hết năm

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo hướng giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, áp dụng từ ngày 1/7 đến hết năm nay.
Sẽ giảm 50% phí trước bạ với ôtô trong nước từ ngày 1/7
Sẽ giảm 50% phí trước bạ với ôtô trong nước từ ngày 1/7

Ngày 7/6, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản 4174/VPCP-KTTH về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo đó, Bộ Tài chính được giao chủ trì, khẩn trương xây dựng Dự thảo Nghị định về thu lệ phí trước bạ với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước tương tự hai nghị định trước đó, tức giảm 50% mức thu cho xe trong nước, áp dụng từ ngày 1/7 đến hết năm nay.

Văn phòng Chính phủ cũng yêu cầu, Bộ Tư pháp thẩm định kịp thời Dự thảo sau khi nhận được hồ sơ từ Bộ Tài chính, để đảm bảo Nghị định được trình Chính phủ trước ngày 15/6.

Chuyên đề