(BĐT) - Hôm nay (5/5), Bộ Tài chính ban hành Thông tư 33/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
Mức phí cấp phép thành lập ngân hàng giảm 50% từ ngày 5/5. Ảnh: Internet

Mức phí cấp phép thành lập ngân hàng giảm 50% từ ngày 5/5. Ảnh: Internet

Cụ thể, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng nộp lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí quy định hiện hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Trong thời gian có hiệu lực của Thông tư, không nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo mức quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 150/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng.

Kể từ ngày 1/1/2021 trở đi, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo mức quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 150/2016/TT-BTC.