Giải ngân vốn đầu tư nước ngoài 9 tháng tiếp tục tăng mạnh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - 9 tháng, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 18,7 tỷ USD, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, vốn giải ngân tăng 16,2%, đạt 15,4 tỷ USD.
Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang không ngừng phục hồi, duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất - kinh doanh tại Việt Nam. Ảnh: Tiên Giang
Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang không ngừng phục hồi, duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất - kinh doanh tại Việt Nam. Ảnh: Tiên Giang

Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 9 tháng đầu năm 2022, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài đạt mức tăng cao nhất từ đầu năm, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 5,7 điểm phần trăm so với 8 tháng, đạt 15,4 tỷ USD. Số liệu này cho thấy các doanh nghiệp đang không ngừng phục hồi, duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất - kinh doanh tại Việt Nam.

Về vốn đăng ký, từ đầu năm đến ngày 20/9/2022, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 18,7 tỷ USD, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, trong 9 tháng, có 1.355 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn 7,12 tỷ USD, tăng 11,8% về số dự án so với cùng kỳ, nhưng giảm 43% về số vốn. Có 769 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư, tăng 13,4% so với cùng kỳ 2021 và tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 8,3 tỷ USD, tăng 29,9%. 2.697 lượt GVMCP của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 4,7% so với cùng kỳ 2021 về số lượt nhưng tổng giá trị vốn góp đạt trên 3,28 tỷ USD, tăng 1,9%.

Như vậy, tuy vốn đăng ký mới chưa hồi phục hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp chống dịch năm 2021 và biến động địa - chính trị toàn cầu, song vốn điều chỉnh và GVMCP đều tăng, khẳng định niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với kinh tế, môi trường đầu tư của Việt Nam.

Chuyên đề