(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước đã có sự chuyển biến tích cực. 4 tháng đầu năm ước giải ngân được 89.312 tỷ đồng, đạt 18,98% kế hoạch Thủ tướng giao, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Trong đó, riêng tháng 4, giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 27,7 nghìn tỷ đồng, tăng 25% so với bình quân giải ngân 3 tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, tổng số kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã giao chi tiết cho các dự án đủ điều kiện giải ngân đạt 89,43% kế hoạch được Thủ tướng giao.