(BĐT) - Đây là ý kiến phát biểu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng tại hội trường Quốc hội ngày 2/6 để làm rõ thêm về vấn đề giải ngân đầu tư công.
Giải ngân đầu tư công: Chính phủ quyết liệt điều hành, mong Quốc hội tăng cường giám sát

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong nhiều năm qua, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo xây dựng và ban hành nhiều cơ chế, chính sách và quy định liên quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

"Chúng ta cũng có nhiều đổi mới quan trọng căn bản như là phân cấp, phân quyền mạnh mẽ gắn liền với thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp. Đổi mới tư duy, phương pháp, kế hoạch từ ngắn hạn hàng năm sang trung hạn 5 năm và từ quản lý bằng văn bản dưới luật đến bằng Luật Đầu tư công", Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhận xét.

Theo Bộ trưởng, vấn đề đầu tư công không những chi phối bởi Luật Đầu tư công mà còn bị chi phối bởi rất nhiều các luật khác như Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Khoáng sản... "Trong cùng một lúc chúng ta phải tuân thủ thực hiện tất cả các luật đó, mà các khâu trong một quy trình đó không được làm trước, phải xong cái này mới được làm cái kia, thế nên mỗi một khâu theo từng luật đó phải trải qua các công đoạn và mất rất nhiều thời gian như vậy", Bộ trưởng cho hay.

Vì vậy, theo Bộ trưởng, giải pháp căn cơ trong thời gian tới là phải rà soát lại quy định của Luật Đầu tư công cũng như các quy định của các pháp luật khác liên quan.

“Về điều hành, Chính phủ cũng đang quyết liệt chỉ đạo với rất nhiều các giải pháp. Hy vọng là chúng ta sẽ đạt được các kết quả cao hơn và tích cực hơn trong thời gian tới và cũng mong các đại biểu Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội tăng cường công tác giám sát ở các bộ, các ngành cũng như ở các địa phương của mình, để làm sao giúp cùng với Chính phủ trong việc đôn đốc, kiểm tra, thúc đẩy giải ngân ở các bộ, ngành và địa phương”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Về 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, sau khi Quốc hội ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của 3 chương trình mục tiêu quốc gia thì Chính phủ cũng đã ban hành các quyết định phê duyệt đầu tư của từng chương trình cũng như là các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ, danh sách các đối tượng phân bổ vốn, phê duyệt các nội dung, đề án, chương trình.

Vấn đề này, Thủ tướng đã có các quyết định và đã giao cho các bộ, ngành, cơ quan chủ quản các chương trình, mục tiêu căn cứ vào dự toán mục tiêu, nhiệm vụ được giao thực hiện phân bổ, giao chương trình và triển khai nhanh trong thời gian tới.

“Đầu tư công, chương trình phục hồi kinh tế, 3 chương trình mục tiêu quốc gia được Chính phủ xác định là những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm quan trọng trong điều hành và sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh hiệu quả triển khai các chương trình này theo Nghị quyết của Quốc hội và theo mong muốn của cử tri và phát biểu của các đại biểu”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định.