Gia Lai phấn đấu giải ngân từ 95% kế hoạch vốn trở lên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo UBND tỉnh Gia Lai, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đã được Tỉnh chỉ đạo quyết liệt, tuy nhiên, tiến độ giải ngân vẫn chậm. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và vốn kéo dài năm 2021 sang năm 2022 của Tỉnh là 3.627,35 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tính đến ngày 1/12/2022 đã giải ngân 1.900,7 tỷ đồng, đạt 52,4% kế hoạch. UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung quyết liệt đẩy nhanh giải ngân, phấn đấu đến ngày 31/1/2023 giải ngân đạt 95% trở lên kế hoạch được giao, thúc đẩy giải ngân đi đôi với chất lượng công trình, chống tiêu cực, lãng phí.

Đối với các dự án dự kiến giao kế hoạch năm 2023, UBND Tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư chủ động chuẩn bị các thủ tục, điều kiện cần thiết (nhất là công tác đền bù giải phóng mặt bằng) trong năm 2022 để triển khai ngay sau khi được giao kế hoạch vốn năm 2023. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng dự án được giao vốn nhưng không giải ngân được hoặc giải ngân không hết kế hoạch vốn được giao.

Chuyên đề