(BĐT) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.
Việc gia hạn giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí đến hết năm 2021 sẽ hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nhiều doanh nghiệp du lịch, hàng không, vận tải... Ảnh: Lê Tiên

Việc gia hạn giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí đến hết năm 2021 sẽ hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nhiều doanh nghiệp du lịch, hàng không, vận tải... Ảnh: Lê Tiên

Thời gian giảm phí, lệ phí áp dụng kể từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Thông tư này đã tiếp nối Thông tư số 112/2020/TT-BTC (hết hiệu lực vào ngày 30/6/2020) để gia hạn tiếp cho 29 loại phí, lệ phí đã được giảm trong 6 tháng đầu năm 2021 đồng thời bổ sung giảm thêm mức thu 1 khoản phí trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ Tài chính cho biết, Thông tư này được ban hành trong bối cảnh dịch Covid-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, trong khu vực và tại Việt Nam (một số địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội) làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng tới hầu hết các ngành kinh tế. Dự báo kinh tế thế giới trong năm 2021 tiếp tục chịu tác động nghiêm trọng của Covid-19. Nhiều ngành, lĩnh vực trong nước gặp khó khăn; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ (nhất là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, hàng không, vận tải...).

Một số khoản phí có mức giảm cao như: giảm 50% mức thu 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán; giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách; giảm 20% mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không ....

Ước tính, số giảm thu từ phí, lệ phí trong 6 tháng cuối năm 2021 khoảng 1.000 tỷ đồng.