Theo mức giá hiện tại đang giao dịch của cổ phiếu TCB, số cổ phần này có giá trị khoảng 17.500 tỷ đồng.

Theo thông báo từ Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), từ ngày 27/4 đến 10/5/2018, các thành viên trong gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị Hồ Hùng Anh đã đăng ký nhận chuyển nhượng gần 146 triệu cổ phiếu của nhà băng này. Phương thức giao dịch thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD).

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, mẹ và vợ Chủ tịch Hồ Hùng Anh, đăng ký nhận chuyển nhượng mỗi người xấp xỉ 58 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 4,98%. Ông Hồ Minh Anh, con ông Hùng Anh, cũng đăng ký nhận chuyển nhượng gần 30,2 triệu cổ phiếu Techcombank (tương đương tỷ lệ 2,59%).

Tổng khổi lượng cổ phiếu đăng ký nhận chuyển nhượng của người thân ông Hùng Anh là hơn 146 triệu đơn vị. Theo thị giá cổ phiếu TCB đang giao dịch trên thị trường không chính thức (OTC), giá trị của số cổ phần này khoảng 17.500 tỷ đồng.

Ông Hồ Hùng Anh hiện cũng đang sở hữu hơn 13 triệu cổ phiếu Techcombank (chiếm 1,12% vốn điều lệ). Theo đó, sau các giao dịch trên, gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank sẽ nắm giữ hơn 159 triệu cổ phiếu (chiếm 13,67% vốn điều lệ).

Techcombank mới đây cũng đã công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ. Theo đó, nhà băng này đã bán thành công hơn 93 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 21/3 đến 23/3, với mức giá giao dịch bình quân là 91.000 đồng mỗi cổ phần. Tổng số tiền thu về đạt gần 8.500 tỷ.

Cũng theo báo cáo này, ngân hàng dự kiến sẽ tiếp tục bán cổ phiếu quỹ đợt 2 với số lượng hơn 64,4 triệu cổ phiếu, tương đương 5,85% vốn điều lệ. Mức giá bán dự kiến không thấp hơn 23.445 đồng, tương tự như điều kiện bán lần một và đây cũng là mức giá Techcombank mua cổ phiếu quỹ từ cổ đông lớn HSBC trước đó.

Theo Vnexpress