(BĐT) - Ngày 4/9 tới, Công ty CP Gemadept sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán là 23/9/2020.

Với gần 297 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi số tiền 297 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Năm 2019, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.643 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 614 tỷ đồng, bằng 1/3 so với năm 2018.

Năm 2020, Công ty xây dựng 2 kịch bản cho kế hoạch kinh doanh dựa vào chỉ số GDP. Theo đó, kịch bản thứ nhất GDP năm 2020 đạt 4,8%, Công ty dự kiến doanh thu đạt 2.150 tỷ đồng, giảm 19% so với năm 2019 còn lợi nhuận sau thuế giảm 29% xuống còn 500 tỷ đồng. Kịch bản thứ 2 khi GDP năm 2020 đạt 4%, Công ty dự báo doanh thu giảm 24% so với năm 2019 xuống còn 2.000 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm đến 39% xuống còn 430 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2020, Công ty đạt 1.208 tỷ đồng doanh thu và 250 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 7% và 28% so với cùng kỳ năm 2019.