(BĐT) - Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (Gelex) thông báo đã mua gần 18,3 triệu cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ trong tổng số đăng ký 29 triệu đơn vị, đạt tỷ lệ thành công 63%.  Giao dịch được thực hiện từ ngày 23/4 đến 22/5 với nguồn vốn từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Theo Gelex, nguyên nhân không thực hiện hết số lượng đăng kí là do diễn biến giá cổ phiếu GEX trên thị trường không phù hợp với quy định về giá mua cổ phiếu quỹ được HĐQT thông qua.

Giá mua lại bình quân là 16.414 đồng/CP, tương đương với số tiền gần 300 tỷ đồng. Sau mua lại, số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng thành 470 triệu cổ phiếu trên vốn điều lệ 4.882 tỷ đồng.