(BĐT) - Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (Gelex) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH MTV Thiết bị đo điện (Gelex Emic) do Gelex làm chủ sở hữu. Gelex Emic có vốn điều lệ dự kiến 368 tỷ đồng, trong đó Gelex góp 101,5 tỷ đồng bằng tiền và 266,5 tỷ đồng bằng tài sản khác. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Công ty con sẽ sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện cùng đồ điện dân dụng và thiết bị điện khác.

Ông Nguyễn Trọng Tiếu được Gelex cử làm người đại diện Công ty, giữ chức Tổng giám đốc Gelex Emic. Ông Tiếu hiện đang là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Gelex.

Kế hoạch thành lập Gelex Emic đã được Gelex thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường vào cuối tháng 7/2016 vừa qua. Cùng với Gelex Emic, Gelex cũng lên kế hoạch thành lập một loạt công ty con khác phụ trách từng lĩnh vực riêng lẻ của Tổng công ty.