(BĐT) - Tổng công ty Gas Petrolimex vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017 với nhiều kết quả tích cực. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo đó, doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý II của Tổng công ty lần lượt đạt 676 tỷ đồng (tăng 19% so với cùng kỳ năm 2016) và 40 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016). Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu của Gas Petrolimex đạt 1.403 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lũy kế lần lượt đạt gần 91 tỷ đồng (tăng 23% so với 6 tháng đầu năm 2016) và 71 tỷ đồng (tăng 21%).

Năm 2017, Tổng công ty Gas Petrolimex đặt kế hoạch 2.502 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 145 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất trước thuế. Như vậy, 6 tháng đầu năm, Tổng công ty đã thực hiện được 56% kế hoạch doanh thu và 62% kế hoạch lợi nhuận trước thuế. Cũng theo kế hoạch 2017, Tổng công ty sẽ chia cổ tức 12% (một cổ phiếu được nhận 1,2 nghìn đồng).