(BĐT) - Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương vừa thông báo điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Hệ thống thoát nước thị trấn Dĩ An và Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp với tổng mức đầu tư 898,731 tỷ đồng, sử dụng ngân sách tỉnh Bình Dương.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý II/2021, sẽ đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ 2 gói thầu lớn thuộc Dự án gồm: Gói thầu Xây lắp số 10 - Rạch Cái Cầu (giá gói thầu 45,869 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 360 ngày); Gói thầu Xây lắp số 12 - Rạch Cái Cầu (giá gói thầu 73,525 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 540 ngày).

Một số gói thầu khác sẽ được chỉ định thầu trong quý II/2021 như: Gói thầu Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 10 và số 12; Gói thầu Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp số 10 và số 12...