(BĐT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trung tâm truyền hình - triển lãm - hội chợ - quảng cáo tỉnh Thanh Hóa với tổng mức đầu tư 495,31 tỷ đồng.

Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, bao gồm 13 gói thầu; trong đó, 6 gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, các gói thầu còn lại áp dụng hình thức chỉ định thầu, tự thực hiện. Sở Xây dựng Thanh Hóa được giao làm bên mời thầu.

Theo kế hoạch, quý III/2017, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu là Gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy và Gói thầu Thí nghiệm thử tải kết cấu giàn mái thép. Cả hai gói thầu này đều thuộc hạng mục Công trình Trung tâm sản xuất chương trình.

Từ quý I - III/2018, sẽ có 3 gói thầu được lựa chọn nhà thầu. Trong đó có Gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị âm thanh, ánh sáng, hệ thống truyền dẫn dữ liệu HD nội bộ, tổng khống chế phát hình, phát thanh.