(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Quản lý nước Bến Tre, sử dụng vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản với tổng số tiền 285,7 triệu USD. 
Gần 300 triệu USD kiểm soát mặn cho Bến Tre

Theo đó, 204.270 ha diện tích đất tự nhiên thuộc 8 huyện của tỉnh Bến Tre và thành phố Bến Tre sẽ được kiểm soát mặn, ngăn triều cường, ứng phó với nước biển dâng và tiêu thoát nước.

Cụ thể, khi dự án này được triển khai, 207.275 hộ dân của tỉnh Bến Tre sẽ được cung cấp nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt; 110.442 ha đất nông nghiệp trong tổng số 137.224 ha toàn tỉnh Bến Tre sẽ được lấy nước tiêu nước, lấy phù sa, thau chua, rửa phèn.