FPT: 4 tháng đầu năm, lợi nhuận từ thị trường nước ngoài tăng 58%

4 tháng đầu năm, theo công bố của Tập đoàn FPT, lợi nhuận từ thị trường nước ngoài đạt 248 tỷ đồng, tăng mạnh 58% so với cùng kỳ.
FPT: 4 tháng đầu năm, lợi nhuận từ thị trường nước ngoài tăng 58%

Kết thúc 4 tháng đầu năm 2016, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 11.524 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 796 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 504 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.267 đồng, tương đương 107% kế hoạch.

Lĩnh vực xuất khẩu phần mềm và bán lẻ các sản phẩm công nghệ tiếp tục là hai điểm sáng lớn nhất của hoạt động kinh doanh trong 4 tháng đầu năm. Cụ thể, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận tốc độ tăng trưởng 38% về doanh thu và 23% về lợi nhuận trước thuế, đạt tương ứng 102% và 100% kế hoạch. Đặc biệt thị trường Nhật – thị trường lớn nhất của FPT tại nước ngoài đạt mức tăng trưởng doanh thu cao nhất trong các năm trở lại đây với mức tăng 59% so với 4 tháng đầu năm 2015.

Lĩnh vực bán lẻ cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với mức tăng 34% về doanh thu và 36% về lợi nhuận trước thuế sau 4 tháng, đạt tương ứng 106% và 103% kế hoạch.

Định hướng toàn cầu hóa cũng tiếp tục duy trì kết quả khả quan với doanh thu từ thị trường nước ngoài sau 4 tháng tiếp tục tăng 35% so với cùng kỳ, đạt 1.689 tỷ đồng. Lợi nhuận từ thị trường nước ngoài đạt 248 tỷ đồng, tăng mạnh 58% so với cùng kỳ.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư