(BĐT) -  Ngày 1/7 tới, Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom, mã chứng khoán: FOX) sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.

Theo đó, Công ty sẽ phát hành 54,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 547 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất năm 2020. Được biết, tính đến cuối năm 2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty còn hơn 6.390,9 tỷ đồng.

Năm 2021, Công ty đặt mục tiêu đạt 12.700 tỷ đồng doanh thu, tăng 10,8%; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2.380 tỷ đồng, tăng 14,8% so với thực hiện năm 2020. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến không thấp hơn 2.000 đồng/CP.

Quý I/2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.925 tỷ đồng, tăng 9,6%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 461 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2020.