(BĐT) - Công ty CP FECON vừa phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 95 tỷ đồng cho một tổ chức tín dụng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, có kỳ hạn 24 tháng. Lãi suất trái phiếu cho kỳ tính lãi đầu tiên cố định ở mức 10%/năm và được thả nổi cho năm còn lại. Tài sản đảm bảo là hơn 3 triệu cổ phần Công ty CP FECON, 4,1 triệu cổ phần Công ty CP Khoáng sản FECON, hơn 10 triệu cổ phần Công ty CP FECON South và 5 triệu cổ phần Công ty CP Năng lượng FECON.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty dùng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Đầu tư Năng lượng Ecotech Việt Nam để thực hiện dự án với Công ty TNHH Điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng.

Được biết, Điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng là chủ đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng (tổng công suất 129 MW).