(BĐT) - Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa tổ chức Lễ mừng công Dự án Cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện tại Sóc Trăng. Sau 6 năm thực hiện, Dự án vận hành đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, an toàn và cấp điện ổn định cho trên 45.300 hộ dân.

Ông Huỳnh Minh Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Trăng cho biết, Dự án hoàn thành đã đưa tỷ lệ hộ gia đình có điện trên toàn tỉnh Sóc Trăng từ 87,7% lên 98,32%, trong đó tỷ lệ hộ Khmer có điện đạt 91%.

Theo ông Nguyễn Văn Hợp - Tổng giám đốc EVNSPC, Dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer tại các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Kiên Giang. Dự án cũng hướng đến mục tiêu xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer, mở rộng sản xuất, giải trí và tiếp cận thông tin nhiều hơn.