EVNSPC: Công bố các quyết định kiện toàn công tác cán bộ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Việc bổ nhiệm các chức danh giúp EVNSPC kiện toàn bộ máy lãnh đạo để tổ chức đi vào hoạt động có chiều sâu, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của EVN và chính quyền các địa phương giao.

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); ông Trần Việt Anh, Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVN.

Về phía EVNSPC có ông Lê Văn Trang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Nguyễn Phước Đức, Tổng Giám đốc cùng các thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc EVNSPC, lãnh đạo các ban chuyên môn và các công ty điện lực trực thuộc EVNSPC.

Theo đó, Bí thư Đảng ủy EVN Đặng Hoàng An đã ký Quyết định số 632-QĐ/ĐU ngày 17-5-2024 của Đảng ủy EVN về kiện toàn Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ EVNSPC nhiệm kỳ 2020 - 2025 chỉ định các ông Nguyễn Phú Hoài Nghĩa - Trưởng Ban Kế hoạch EVNSPC, Hoàng Quốc Sơn - Trưởng Ban Truyền thông EVNSPC, Đào Hòa Bình, Giám đốc Ban Quản lý (BQL) dự án Điện lực miền Nam thuộc EVNSPC tham gia BCH Đảng bộ EVNSPC, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều động và chỉ định ông Bành Đức Hoài - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Ban QLDA Điện 3 tham gia BCH Đảng bộ EVNSPC, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chuẩn y ông Đoàn Đức Hưng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc EVNSPC tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy EVNSPC, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trao các Quyết định kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy EVNSPC nhiệm kỳ 2020-2025

Trao các Quyết định kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy EVNSPC nhiệm kỳ 2020-2025

Bí thư Đảng ủy EVN Đặng Hoàng An đã ký Quyết định số 73/QĐ-HĐTV ngày 17/5/2024 về việc điều động và bổ nhiệm ông Bành Đức Hoài - Phó Giám đốc Ban QLDA Điện 3 giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên EVNSPC kể từ ngày 01/6/2024. Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 05 năm.

Trao Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Bành Đức Hoài giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên EVNSPC

Trao Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Bành Đức Hoài giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên EVNSPC

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang đã ký Quyết định số 51/QĐ-HĐTV ngày 24/5/2024 về việc điều động và bổ nhiệm ông Đào Hòa Bình, Giám đốc ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc EVNSPC kể từ ngày 01/6/2024. Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 05 năm.

Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đào Hòa Bình giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc EVNSPC

Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đào Hòa Bình giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc EVNSPC

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang đã ký Quyết định số 50/QĐ-HĐTV ngày 23/5/2024 về việc bổ nhiệm ông Đặng Văn Cung - Chuyên viên ban Tổng hợp EVNSPC giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổng hợp EVNSPC kể từ ngày 01/6/2024. Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 05 năm.

Trao Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Văn Cung giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổng hợp EVNSPC

Trao Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Văn Cung giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổng hợp EVNSPC

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi trao quyết định, ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN và ông Lê Văn Trang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNSPC tin tưởng các ông với sự tín nhiệm của tập thể lãnh đạo EVNSPC cùng với những kinh nghiệm công tác đã trải qua sẽ cùng Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban lãnh đạo EVNSPC nỗ lực, sáng tạo, đoàn kết xây dựng Tổng công ty Điện lực miền Nam ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và đời sống của người dân trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam ngày càng tốt hơn.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN phát biểu tại lễ công bố Quyết định

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN phát biểu tại lễ công bố Quyết định

Ông Lê Văn Trang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC phát biểu tại lễ công bố Quyết định

Ông Lê Văn Trang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC phát biểu tại lễ công bố Quyết định

Việc bổ nhiệm các chức danh giúp Tổng công ty Điện lực miền Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo để tổ chức đi vào hoạt động có chiều sâu, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chính quyền các địa phương giao.

Chuyên đề