(BĐT) - Ban Quản lý dự án (QLDA) Điện 1 (EVNPMB1), tiền thân là Ban QLDA Nhà máy Thủy điện Sơn La, là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), được thành lập theo Quyết định số 306/QĐ-EVN ngày 22/11/2018 của EVN. EVNPMB1 hiện đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật và có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng các công trình lớn.
EVNPMB1 đã và đang thay mặt EVN quản lý các dự án do EVN làm chủ đầu tư và thực hiện công tác nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư nhiều dự án lớn, trong đó có Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

EVNPMB1 đã và đang thay mặt EVN quản lý các dự án do EVN làm chủ đầu tư và thực hiện công tác nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư nhiều dự án lớn, trong đó có Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

EVNPMB1 đã được Bộ Xây dựng cấp Chứng chỉ hành nghề số BXD-00002161 ngày 12/4/2019 về hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực như: thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạng I; QLDA đầu tư xây dựng (ĐTXD) công trình công nghiệp (năng lượng) hạng I; giám sát thi công xây dựng công trình cho công trình công nghiệp (năng lượng) hạng I; giám sát thi công xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn hạng I; giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ) hạng II.

Bên cạnh đó, EVNPMB1 còn được cấp Giấy phép hoạt động điện lực số 203/GP-ĐTĐL do Bộ Công Thương cấp ngày 27/7/2020. EVNPMB1 có Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho lĩnh vực quản lý ĐTXD dự án nguồn điện, do Guardian Independent Certification (GIC) Việt Nam cấp ngày 31/05/2019, có hiệu lực đến ngày 23/10/2022; có Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho lĩnh vực quản lý ĐTXD dự án nguồn điện, do Guardian Independent Certification Ltd (GIC) cấp ngày 26/06/2020, có hiệu lực đến ngày 25/06/2023.

Hiện nay, EVNPMB1 có các nhân sự được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho trên 90 kỹ sư với 170 chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng I thuộc các lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế; quản lý dự án đầu tư; định giá và đấu thầu (43 cán bộ được cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu); và có 50 kỹ sư được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng các lĩnh vực: công trình công nghiệp (năng lượng); công trình thuỷ lợi; công trình dân dụng và công nghiêp; giám sát lắp đặt thiết bị công trình và công nghệ. Trong số đó, có 2 kỹ sư trắc địa và 7 kỹ sư địa chất, địa chất công trình - địa chất thủy văn. Các kỹ sư trên đều có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong lĩnh vực khảo sát phù hợp với quy định hiện hành.

EVNPMB1 hiện có 82 kỹ sư/156 cán bộ, bao gồm đầy đủ các ngành nghề (thủy lợi, giao thông, xây dựng, địa chất, địa hình: 64 người; điện, cơ khí, công nghệ: 18 người). Toàn bộ đã tham gia quản lý dự án, trực tiếp thực hiện thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và giám sát thi công xây dựng công trình Thủy điện Sơn La, Thủy điện Lai Châu và một số công trình khác (cơ sở hạ tầng trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch, Thủy điện tích năng Bác Ái, Hồ chứa nước Bản Lải, Tân Mỹ, Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi, Nhà máy Điện mặt trời Lộc Ninh 1, 2, 3...).

Về chức năng và nhiệm vụ, EVNPMB1 được ủy quyền thay mặt EVN quản lý các dự án do EVN làm chủ đầu tư và thực hiện công tác nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư các dự án do EVN giao nhiệm vụ theo các quy định của pháp luật và của EVN về quản lý đầu tư xây dựng, bao gồm: Dự án Xây dựng công trình Thủy điện Sơn La; Dự án Xây dựng công trình Thủy điện Lai Châu; Dự án Nhà máy Điện tuabin khí hỗn hợp Dung Quất I, III và Dự án Cơ sở hạ tầng dùng chung; Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng...; các dự án nguồn điện và hệ thống đường dây truyền tải điện. EVNPMB1 có trách nhiệm chuẩn bị sản xuất cho các dự án nguồn điện khi được EVN giao nhiệm vụ; tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán các công trình nguồn điện và các công trình lưới điện; thực hiện các nhiệm vụ khác do EVN giao.

Trong quá trình thực thi trách nhiệm của mình, EVNPMB1 đã tuân thủ theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định 63/2014/NĐ-CP cũng như các thông tư hướng dẫn liên quan đến công tác đấu thầu và các Quy chế đấu thầu của EVN. Ngoài ra, EVNPMB1 còn tuân thủ lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ năm 2016 đến hết năm 2020, EVNPMB1 đã tổ chức đấu thầu rộng rãi trong và ngoài nước hơn 57 gói thầu trong các lĩnh vực tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp. Trong đó có gói thầu quy mô lớn như: Gói thầu 1XL-HB Thi công xây lắp công trình Thủy điện Hòa Bình mở rộng. Gói thầu này áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng (giá trúng thầu là 3.071,509 tỷ đồng). Đây là gói thầu có giá trị lớn nhất lựa chọn nhà thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Ngoài ra, EVNPMB1 đã thực hiện các hợp đồng ủy thác như: Dự án Điện mặt trời Lộc Ninh, Dự án Tân Mỹ - Bản Lải - Bắc Ái, Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch.