EVN HCMC: Lương tăng, kế hoạch lợi nhuận giảm mạnh

(BĐT) - Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) là đơn vị cung ứng điện cho địa phương đầu tàu kinh tế, đô thị đông dân nhất nước này. Hoạt động của EVN HCMC tương đối hiệu quả so với các đơn vị khác thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). 
Năm 2017, EVN HCMC đặt mục tiêu gần 54 tỷ đồng lãi trước thuế, bằng 9,2% so với thực hiện năm 2016. Ảnh: Thế Anh
Năm 2017, EVN HCMC đặt mục tiêu gần 54 tỷ đồng lãi trước thuế, bằng 9,2% so với thực hiện năm 2016. Ảnh: Thế Anh

Tuy nhiên, năm 2017, doanh nghiệp này đột ngột giảm chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thấp hơn rất nhiều so với đã thực hiện năm 2016.

Báo lỗ 6 tháng đầu năm

EVN HCMC vừa công bố Báo cáo tài chính bán niên 2017. Đáng chú ý, toàn bộ các chỉ tiêu chi phí trong bảng báo cáo sản xuất kinh doanh nửa đầu năm 2017 của doanh nghiệp này đều có tốc độ tăng cao hơn tốc độ tăng của doanh thu. Cụ thể, giá vốn sản xuất điện tăng từ 19.310 tỷ đồng lên 20.114 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ 2016. Chi phí tài chính (phần lớn là chi phí lãi vay) tăng 20% so với cùng kỳ 2016 lên 152,8 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lần lượt từ 381,6 tỷ đồng lên gần 420 tỷ đồng (tăng 10%) và từ 487 tỷ đồng lên 505 tỷ đồng (tăng 3,6%). Trong khi đó, doanh thu thuần của EVN HCMC chỉ tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 21.117 tỷ đồng. Kết quả, chỉ riêng hoạt động sản xuất kinh doanh điện trong 6 tháng 2017 đã thua lỗ 63 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2016 lợi nhuận sản xuất kinh doanh điện lãi 357 tỷ đồng).

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh khác mang lại cho doanh nghiệp này khoản lợi nhuận 31,6 tỷ đồng (tăng gấp gần 8 lần so với cùng kỳ 2016). Kết quả, nửa đầu năm 2017, EVN HCMC lỗ 31 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2016 đạt gần 361 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Trước đó, năm 2016, EVN HCMC đã hoàn thành đóng điện 1 công trình điện 220kV, 28 công trình 110kV và 316 công trình lưới điện phân phối. Trong đó, đã đóng điện 2 dự án trọng điểm cấp điện cho trạm Tham Lương.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 3 năm từ 2014 - 2016, năm 2015 lợi nhuận sau thuế của EVN HCMC tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 632 tỷ đồng (tăng gấp đôi so với năm 2014). Năm 2016, lợi nhuận trước thuế giảm xuống còn 582 tỷ đồng, giảm gần 8% so với năm 2015. Theo kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017, doanh nghiệp này đặt mục tiêu 44.391 tỷ đồng doanh thu bán điện (tăng 6,7% so với đã thực hiện năm 2016) và gần 54 tỷ đồng lãi trước thuế (bằng 9,2% so với đã thực hiện năm 2016). Kinh doanh, phân phối điện là lĩnh vực khá ổn định, vì vậy, việc giảm mục tiêu doanh thu và lợi nhuận của EVN HCMC là điều tương đối bất ngờ.

Lương tăng

Theo báo cáo lương thưởng của EVN HCMC, thu nhập bình quân của cả người lao động và người quản lý tại doanh nghiệp này liên tục tăng và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, thu nhập bình quân của người lao động tại EVN HCMC năm 2015 là 17,509 triệu đồng/người/tháng, tăng 2,4% so với kế hoạch. Năm 2016, con số này tăng lên thành 18,544 triệu đồng/người/tháng, tăng gần 6% so với năm 2015.

Đối với viên chức quản lý của EVN HCMC, mức thu nhập bình quân năm 2015 đạt 36,417 triệu đồng/người/tháng. Sau khi phân phối khoản thưởng, phúc lợi…, thu nhập bình quân cán bộ quản lý lên tới 40,514 triệu đồng/người/tháng, tăng 71,5% so với kế hoạch đã đặt ra là 23,615 triệu đồng/người/tháng. Năm 2016, thu nhập bình quân của nhân sự quản lý gần như không đổi, đạt 40,880 triệu đồng/người/tháng.

Đến nay, kế hoạch lương thưởng năm 2017 của EVN HCMC chưa được công bố.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư