(BĐT) - Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, quý II/2017, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCM) sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu thuộc Dự án Đường dây 110KV Quận 8 - Hùng Vương. 

Trong đó, Gói thầu số 7: Mua sắm công cụ, dụng cụ chuẩn bị sản xuất lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước; Gói thầu số 8: Đào tạo bồi huấn quản lý vận hành và sửa chữa áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là tự thực hiện.

Dự án Đường dây 11KV Quận 8 - Hùng Vương có tổng mức đầu tư hơn 217,367 tỷ đồng. Dự án được chia thành 8 gói thầu. Ngoại trừ Gói thầu số 8, 7 gói thầu còn lại đều thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.