(BĐT) - Ngày 20/7, Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (ELCOM, mã chứng khoán: ELC) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021.

Theo đó, Công sẽ chia cổ tức tỷ lệ 6%, trong đó cổ tức năm 2020 là 3% và tạm ứng cổ tức năm 2021 là 3%. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 15/10.

Với hơn 50,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi khoảng 30,37 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Năm nay, Công ty đã thông qua kế hoạch trả cổ tức tỷ lệ 10%.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2021, doanh thu của ELC đạt 183,8 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 10,4 tỷ đồng, tăng 147,6%so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm nay, Công ty lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 915 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 39 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 25% so với thực hiện năm 2020.

Như vậy, 3 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 20,1% kế hoạch doanh thu và 26,7% chỉ tiêu lợi nhuận năm.