(BĐT) - Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (mã chứng khoán: DVN) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%. Ngày đăng ký cuối cùng là 6/10 và ngày thanh toán là 3/11.

Với 237 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Tổng công ty sẽ trả 94,7 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Về hoạt động kinh doanh, quý II/2021, Dược Việt Nam đạt 1.285,9 tỷ đồng doanh thu và 83,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 7,4% và 6,2% so với quý II/2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Tổng công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.290,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 129,1 tỷ đồng, lần lượt giảm nhẹ 9,1% và tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 5.420,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 152,9 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021 với lợi nhuận trước thuế đạt 137,33 tỷ đồng, Dược Việt Nam hoàn thành gần 90% kế hoạch lợi nhuận năm.