(BĐT) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 386/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lập Quy hoạch đảm bảo phù hợp quy định của Luật Quy hoạch năm 2017 và các quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nội dung quy hoạch cần phải sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực, định hướng các hoạt động kinh tế - xã hội đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng. Đồng thời, đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn Tỉnh.

Quy hoạch cũng cần phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và yếu tố con người để xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh công nghiệp, một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Mục tiêu đến năm 2025 GRDP bình quân đầu người thuộc các địa phương dẫn đầu Bắc Trung Bộ; phấn đấu đến năm 2030 nằm trong nhóm 20 địa phương dẫn đầu cả nước…