(BĐT) - UBND Tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt kế hoạch cho vay Dự án Xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa (giai đoạn 2) của Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa từ nguồn vốn Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam.

Theo đó, khoản vay này có giá trị không quá 60 tỷ đồng. Lãi suất vay vốn là 6,5%/năm. Thời hạn cho vay là 10 năm, bao gồm ân hạn 2 năm và trả nợ gốc 8 năm.

Dự án Xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa (giai đoạn 2) triển khai tại khu vực thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình.