(BĐT) - Công ty CP Đường bộ 226 (gọi tắt là Đường bộ 226) vừa được Sở Giao thông vận tải Điện Biên phê duyệt trúng 2 gói thầu xây lắp giao thông trên địa bàn. Thời gian qua, Đường bộ 226 được công bố trúng thầu với tần suất khá thường xuyên tại tỉnh Điện Biên.
Tại nhiều gói thầu xây lắp giao thông, đối thủ bị loại từ bước đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu, Công ty CP Đường bộ 226 trúng thầu sát giá. Ảnh minh họa: Tiên Giang

Tại nhiều gói thầu xây lắp giao thông, đối thủ bị loại từ bước đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu, Công ty CP Đường bộ 226 trúng thầu sát giá. Ảnh minh họa: Tiên Giang

Ngoài các gói thầu không đối thủ khi đấu thầu qua mạng, Đường bộ 226 ít phải cạnh tranh khi tham dự các gói áp dụng đấu thầu truyền thống, bởi đối thủ thường quen thuộc (DNTN Thanh Thành hoặc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Quản lý đường bộ II Điện Biên) và sớm bị loại từ bước đánh giá sơ bộ hồ sơ dự thầu (HSDT) .

Công ty CP Đường bộ 226 có trụ sở tại TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Trong hơn 2 năm trở lại đây, Công ty được công khai trúng khoảng 30 gói thầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên, quy mô dao động từ vài tỷ đồng đến hàng trăm tỷ đồng. Có thể nhận thấy, tại nhiều gói thầu mà Công ty tham dự, có sự góp mặt của DNTN Thanh Thành hoặc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Quản lý đường bộ II Điện Biên (gọi tắt là Đường bộ II Điện Biên) trong vai trò lúc là đối thủ, khi là đối tác.

Mới đây, Liên danh Đường bộ 226 - DNTN Thanh Thành được Sở Giao thông vận tải Điện Biên phê duyệt trúng 2 gói thầu xây lắp giao thông trên địa bàn. Theo đó, tại Gói thầu số 3 Thi công đoạn Km22+00 - Km28+887,13 thuộc Dự án Nâng cấp Đường tỉnh 143 Noong Bua - Pú Nhi - Noong U - Na Son, Liên danh trúng thầu với giá 55,852 tỷ đồng, giảm 20 triệu đồng so với giá gói thầu. Tại Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Sửa chữa đoạn Km190 - Km194+520, Quốc lộ 12, giá trúng thầu của Liên danh là 48,642 tỷ đồng, giảm giá 39 triệu đồng sau đấu thầu.

Bên cạnh vai trò đối tác tại các gói thầu vừa trúng, khảo sát cho thấy, 2 nhà thầu trên từng xuất hiện trong vai trò đối thủ tại hàng loạt cuộc thầu trước đó do Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 (thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam) mời thầu. Đơn cử như Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Sửa chữa đoạn Km96+190 - Km96+450 và Km102+500 - Km103+800, Quốc lộ 279; Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa đoạn Km104+500-Km105+200, Quốc lộ 279; Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Sửa chữa Km305 - Km312 và Km328 - Km328+500, Quốc lộ 6; Gói thầu Xây lắp công trình thuộc Dự án Xử lý điểm đen tại Km365+350 - Km365+660, Quốc lộ 6... Tại các gói thầu này, DNTN Thanh Thành đều nộp hồ sơ dự thầu không hợp lệ, Đường bộ 226 trúng thầu sát giá. Đường bộ 226 từng để bị loại ngay từ bước đánh giá sơ bộ HSDT tại hàng loạt cuộc thầu mà DNTN Thanh Thành được công bố trúng trước đây.

Riêng tại tỉnh Điện Biên, Đường bộ II Điện Biên cũng được ghi nhận là một trong những nhà thầu thường xuyên “sảy chân” trước Đường bộ 226. Tại Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa đoạn Km86 - Km89, Quốc lộ 279, Đường bộ II Điện Biên bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ của HSDT, Đường bộ 226 trúng thầu với giá 22,292 tỷ đồng (giảm 5 triệu đồng so với giá gói thầu). Hay tại Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên Quốc lộ 6 và đường Quốc lộ 6 cũ, Quốc lộ 279, Đường bộ II Điện Biên bị loại do không đạt năng lực, kinh nghiệm, Đường bộ 226 trúng thầu với giá 29,622 tỷ đồng...

Còn tại một số gói thầu, Đường bộ II Điện Biên vượt qua Đường bộ 226 tại bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm và trúng thầu như Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Xử lý điểm đen tại Km233+500, Quốc lộ 12; Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Xử lý điểm đen tại Km20+350, Km20+690, Km21+850 và Km22+370/Nhánh 4H2, Quốc lộ 4H.

Không chỉ dừng lại ở tư cách đối thủ, 2 nhà thầu trên từng là đối tác khi liên danh trúng Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Sửa chữa đoạn Km194+631 - Km203+452 trên Quốc lộ 12, với giá trúng thầu 29,306 tỷ đồng...

Khảo sát tại các gói thầu được đấu thầu qua mạng cho thấy, Đường bộ 226 hầu như không phải cạnh tranh khi thường xuyên là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu.

Do không phải cạnh tranh về giá nên tỷ lệ tiết kiệm tại các gói thầu này thường chỉ đạt dưới 1%.