(BĐT) - Ngày 15/7, Công ty CP Dược Hậu Giang sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2019 với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 30/7/2020.

Như vậy, với 130,75 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty sẽ chi khoảng 130,7 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông hiện hữu.

Trước đó, đầu tháng 6 vừa qua, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt. Qua đó, tổng mức chia cổ tức năm 2019 là 40% bằng tiền mặt.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu chia cổ tức 30% và kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 3.866 tỷ đồng, giảm 0,8% so với thực hiện năm 2019; lợi nhuận trước thuế tăng 1%, lên mức 720 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2020, Công ty đạt 858,46 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11,9%; lợi nhuận trước thuế đạt 196,57 tỷ đồng, tăng 28,12% so với quý I/2019.