Dừng thu 12 khoản phí được chuyển sang cơ chế giá thị trường

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi các sở, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai Luật Phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá.
Dừng thu 12 khoản phí được chuyển sang cơ chế giá thị trường

Theo quy định, kể từ ngày 1/1/2017, các tổ chức (trừ cơ quan nhà nước), cá nhân sản xuất, kinh doanh cung cấp dịch vụ dừng thu theo cơ chế thu phí đối với 12 khoản phí được chuyển sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá, thực hiện cung cấp dịch vụ theo cơ chế giá thị trường.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh cung cấp các dịch vụ được tự định giá, điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh, cung cấp phù hợp với biến động của yếu tố hình thành giá; được áp dụng nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá quy định tại Luật Giá, Thông tư số 25/2014/TT-BTC quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ để định giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, thực hiện niêm yết giá theo giá do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định và không được mua, bán cao hơn giá niêm yết.                

Chuyên đề