Đua Fat có gì để thanh toán món nợ trái phiếu?

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Lô trái phiếu có ký hiệu DFFH2123001 do Công ty CP Tập đoàn Đua Fat phát hành đã được kéo dài thời hạn thanh toán thêm 4 tháng. Tuy nhiên, mức lãi suất phải trả cho trái chủ trong thời gian quá hạn tăng lên 17,625%/năm thay vì mức 11,75%/năm như cam kết ban đầu. Rủi ro thanh toán các nghĩa vụ nợ của Đua Fat hiện hữu nhiều năm, nay lại càng gia tăng.

Thống nhất lùi thời hạn thanh toán trái phiếu

Công ty CP Tập đoàn Đua Fat mới đây đã có thông báo về tiến trình thanh toán lô trái phiếu ký hiệu DFFH2123001 gửi tới Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Theo đó, lô trái phiếu có quy mô 150 tỷ đồng này được Tập đoàn phát hành vào ngày 1/9/2021 và đáo hạn vào ngày 1/3/2023 với lãi suất 11,75%/năm. Tuy nhiên, tính đến hết ngày 1/3/2023 vẫn còn 89,52 tỷ đồng dư nợ chưa thanh toán cho trái chủ.

Theo Nghị quyết được người sở hữu trái phiếu thông qua vào ngày 2/3/2023 do Đua Fat công bố, Tập đoàn cùng với trái chủ đã thông qua lộ trình thanh toán trái phiếu kéo dài đến ngày 14/7/2023, chậm 4 tháng so với kế hoạch. Bên cạnh đó, lãi suất tính trong thời gian quá hạn ở mức 17,625%/năm, tăng vọt so với mức lãi suất ban đầu.

Báo cáo của Đua Fat cho biết, trái chủ đã thông qua việc không xử lý tài sản bảo đảm của lô trái phiếu DFFH2123001 tại thời điểm đáo hạn. Nếu hết thời gian khắc phục (từ ngày 2/3 đến 14/7), Tập đoàn Đua Fat không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán 100% số tiền phải thanh toán vào tài khoản của trái chủ, tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu nêu trên sẽ bị xử lý.

Theo Nghị quyết, chậm nhất 2 ngày làm việc trước ngày thanh toán thực tế, Đua Fat có trách nhiệm bảo đảm số dư của tài khoản dự phòng trả nợ tối thiểu bằng 100% tổng giá trị thanh toán vào ngày thanh toán thực tế. Tại ngày thanh toán thực tế, Dua Fat sẽ chuyển khoản 100% số tiền phải thanh toán vào tài khoản của trái chủ.

Được biết, tính đến cuối năm 2022, Đua Fat ghi nhận số dư của các lô trái phiếu đã phát hành vào khoảng 410,89 tỷ đồng. Ngoài lô trái phiếu DFFH2123001, Đua Fat còn phát hành lô trái phiếu ký hiệu DFFH2124002 quy mô 300 tỷ đồng, sẽ đáo hạn vào ngày 31/12/2024.

Dòng tiền kinh doanh âm

Rủi ro lớn nhất của Đua Fat hiện nay là dòng tiền kinh doanh. Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Đua Fat liên tục âm trong giai đoạn 2019 - 2022 dù doanh thu và lợi nhuận liên tục tăng trưởng.

Năm 2022, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Đua Fat ở mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây, đạt 1.645,6 tỷ đồng, tăng 26% so với năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế giảm 17,3%, còn 26,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh lại âm gần 688,5 tỷ đồng. Trong 3 năm trước đó (2019 - 2021), dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh lần lượt âm 18,3 tỷ đồng, 152 tỷ đồng và 68,2 tỷ đồng.

Đơn vị tính: tỷ đồng, nguồn: báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CP Tập đoàn Đua Fat

Đơn vị tính: tỷ đồng, nguồn: báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CP Tập đoàn Đua Fat

Trong khi đó, tính tới cuối năm 2022, Đua Fat có tổng dư nợ là 2.191,8 tỷ đồng (1.284 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 907,8 tỷ đồng nợ vay dài hạn), gấp 2,39 lần vốn chủ sở hữu.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh nhiều năm liên tục âm cho thấy rủi ro lớn đối với khả năng thanh toán lãi vay, các khoản nợ vay ngắn hạn hay nợ vay dài hạn đến hạn trong kỳ. Đây có thể là tín hiệu cảnh báo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp đang có vấn đề. Chẳng hạn, bán hàng không thu được tiền, hay doanh thu có vấn đề.

Công ty CP Tập đoàn Đua Fat tiền thân là Công ty CP Nền móng Đua Fat được thành lập vào giữa năm 2009, hiện có vốn điều lệ 400 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực san lấp mặt bằng, xử lý nền móng công trình, phá dỡ các kết cấu công trình và cấu kiện xây dựng…

Chuyên đề