(BĐT) - Bộ Y tế vừa ban hành Danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của các khu vực điều trị người bệnh Covid-19.
Ảnh minh họa: Lê Tiên

Ảnh minh họa: Lê Tiên

Theo đó, Danh mục này được chia theo khu vực. Khu vực 1 là 20 giường bệnh điều trị 20 người bệnh Covid-19 không triệu chứng và nhẹ. Khu vực 2 là 20 giường bệnh điều trị 20 người bệnh Covid-19 mức độ trung bình. Khu vực 3 là 1 đơn vị 20 giường bệnh trong khoa hồi sức tích cực, điều trị 20 người bệnh Covid-19 nặng, nguy kịch (khoa hồi sức tích cực của bệnh viện có hệ thống oxy trung tâm và nhân lực đủ năng lực kỹ thuật thực hiện).

Căn cứ vào những danh sách tương ứng với các khu vực cụ thể, giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng Y tế ngành rà soát lại số lượng hiện có, bổ sung và bảo đảm trang thiết bị, vật tư tiêu hao, thuốc thiết yếu đáp ứng với nhu cầu điều trị theo diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19. Số lượng vật tư tiêu hao, thuốc thiết yếu sử dụng thực tế theo số lượng người bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng lưu ý, các đơn vị căn cứ kế hoạch mua sắm hàng năm, số lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh vì các bệnh khác (có thể giảm) và tình hình bệnh nhân Covid-19 để dự trù cho phù hợp. Khi không có các thuốc có hàm lượng trong Danh mục, các cơ sở y tế có thể lựa chọn các thuốc với hàm lượng khác và quy đổi tương đương. Nếu không có các thuốc trong Danh mục, các cơ sở y tế có thể chọn thuốc khác cùng nhóm tác dụng điều trị. Các trang thiết bị có thể sử dụng chung cho các khu vực 1 và 2 để điều trị cho người bệnh Covid-19.

Các đơn vị đã thực hiện thủ tục đầu tư phương tiện phòng hộ cá nhân, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, thuốc của đơn vị cách lý điều trị Covid-19 theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế đã ban hành thì được phép tiếp tục triển khai thực hiện và tổ chức quản lý theo quy định.