Dự kiến khai thác vận hành ga đường sắt liên vận quốc tế Kép từ ngày 20/2

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, ga Kép cơ bản đủ điều kiện khai thác hoạt động liên vận quốc tế và dự kiến khai trương vào ngày 20/2 tới.
Ga liên vận quốc tế đường sắt Kép
Ga liên vận quốc tế đường sắt Kép

Theo đó, giai đoạn 1, ga Kép sẽ được tổ chức lập tàu liên vận quốc tế bình quân 1,5 - 2 đôi/ngày chạy tuyến Kép - Đồng Đăng - Bằng Tường; tổ chức lập, giải thể, tiếp chuyển tàu nội địa Bắc - Nam một đôi/ngày. Dự kiến, năng lực xếp dỡ của ga này bình quân 80 - 100 toa xe/container/ngày. Nguồn hàng khai thác gồm: hàng điện tử, công nghiệp, nguyên vật liệu xây dựng; gỗ công nghiệp, quặng thô.

Giai đoạn 2, ga Kép sẽ xây dựng kho bãi ngoại quan để phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn Bắc Giang, Bắc Ninh và các tỉnh lân cận. Bãi hàng chuyên tiếp nhận container lạnh chuyển tải từ phía Nam ra tập kết, làm thủ tục hải quan và xếp vận chuyển bằng đường sắt xuất khẩu sang Trung Quốc. Năng lực dự kiến giai đoạn 2 tăng thêm 2 - 2,5 đôi tàu/ngày.

Trong năm 2022, VNR đã nâng cấp, cải tạo và sửa chữa xong bãi hàng ga Kép đủ điều kiện hoạt động vận tải liên vận quốc tế hàng hóa bằng đường sắt.

Ngày 19/1/2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định cho phép ga Kép được tạm thời khai thác hoạt động liên vận quốc tế. VNR đã thông báo cho tổ chức hợp tác đường sắt, đường sắt các nước và các đối tác.

Ga Kép là ga hạng 2, lý trình tại Km 68+700 thuộc tuyến đường sắt Hà Nội (Yên Viên) - Đồng Đăng, là điểm bắt đầu của 2 tuyến đường Kép - Hạ Long - Cái Lân và tuyến đường Kép - Lưu Xá.

Ga Kép có 9 đường, trong đó các đường 1, 2, 3, 4 là đường đón gửi, các đường 6,7,8,9 là đường xếp dỡ. Thiết bị phục vụ hàng hóa có 2 kho diện tích 1.200 m2; 2 bãi xếp dỡ nền đất diện tích 4.300 m2; 1 bãi hàng bê tông diện tích 27.658 m2.

Chuyên đề