(BĐT) - Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau (bên mời thầu) vừa công bố Công ty CP Tập đoàn TPM (Nhà thầu TPM) trúng Gói thầu số 227 Thi công xây dựng nền, mặt đường đoạn từ Km36+200 đến Km39+653 và cống xóm Miên thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính Đông - Tây tỉnh Cà Mau (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cửa biển Gành Hào) và cầu qua sông Cái Nai (Khu kinh tế Năm Căn).
4 gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính Đông - Tây tỉnh Cà Mau (đoạn từ QL1 đến cửa biển Gành Hào) và cầu qua sông Cái Nai (Khu kinh tế Năm Căn) mà Tập đoàn TPM trúng có tổng giá trị hơn 193 tỷ đồng. Ảnh: Tường Lâm

4 gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính Đông - Tây tỉnh Cà Mau (đoạn từ QL1 đến cửa biển Gành Hào) và cầu qua sông Cái Nai (Khu kinh tế Năm Căn) mà Tập đoàn TPM trúng có tổng giá trị hơn 193 tỷ đồng. Ảnh: Tường Lâm

Giá trúng thầu là 62,979 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 600 ngày. Đây là gói thầu xây lắp thứ 4 thuộc dự án nêu trên mà Nhà thầu TPM được công bố trúng thầu kể từ tháng 9/2018 đến nay.

Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT). Trong đó, Công ty TNHH MTV Xây dựng Minh Kha bị loại do không có bảo đảm dự thầu. Công ty TNHH MTV TPĐ bị loại do không đạt yêu cầu về nguồn lực tài chính và kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng tương tự; nhân sự chủ chốt thiếu số lượng, bằng cấp không phù hợp, thiếu tài liệu chứng minh; công nhân bị thiếu số lượng, không có công nhân lái máy; thiếu máy móc thiết bị, thiếu tài liệu chứng minh.

Trước đó, vào tháng 1/2019, Nhà thầu TPM trúng Gói thầu số 184 Thi công xây dựng đoạn tuyến từ Km19+060,62 đến Km20+477 với giá trúng thầu là 30,9 tỷ đồng; thời gian thực hiện là 540 ngày.

Tháng 12/2018, TPM trúng Gói thầu số 186 Thi công xây dựng đoạn tuyến từ Km21+747,17 đến Km23+907, với giá trúng thầu là 54,388 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 720 ngày.

Tháng 9/2018, TPM trúng Gói thầu số 146 Thi công xây dựng cầu Mồ Côi tại lý trình Km34+882 và cầu Ông Chữ tại lý trình Km36+030, với giá trúng thầu là 45,2 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 900 ngày.

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính Đông - Tây tỉnh Cà Mau (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cửa biển Gành Hào) và cầu qua sông Cái Nai (Khu kinh tế Năm Căn) là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Cà Mau nhằm xây dựng hệ thống giao thông liên hoàn từ Đông sang Tây. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.497,5 tỷ đồng. Dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2017 - 2020, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.