(BĐT) - Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bên mời thầu) vừa tiến hành Lễ đóng thầu 4 gói thầu xây lắp (từ gói số 1-XL đến số 4-XL) có tổng giá gói thầu 6.913 tỷ đồng thuộc Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây.
2 gói thầu xây lắp thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cao tốc đoạn Phan Thiết - Dầu Giây chỉ có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Ảnh: Lê Tiên

2 gói thầu xây lắp thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cao tốc đoạn Phan Thiết - Dầu Giây chỉ có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Ảnh: Lê Tiên

Tuy nhiên, 2 gói thầu số 2-XL và số 3-XL với giá mỗi gói hơn 2.300 tỷ đồng chỉ có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) nên Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu.

Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây là một trong 3 dự án thành phần trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 chuyển từ đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) sang đầu tư hoàn toàn bằng vốn đầu tư công. Dự án gồm 4 gói thầu xây lắp, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Theo biên bản mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Gói thầu số 1-XL Thi công xây dựng đoạn Km0+000 - Km16+400 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) có giá 1.122 tỷ đồng, có 20 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu (HSMT) nhưng chỉ có 3 nhà thầu nộp HSDT. Đó là, Liên danh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc - Công ty liên hợp Xây dựng Vạn Cường; Liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1 - Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C; Liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Tập đoàn Cienco4. Thời gian thực hiện hợp đồng mà 3 nhà thầu đề xuất đều là 24 tháng hoặc 720 ngày.

Đối với Gói thầu số 4-XL Thi công xây dựng đoạn Km83+000 - Km99+000 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) có giá gói thầu 1.099 tỷ đồng, có 24 nhà thầu mua HSMT và có 3 nhà thầu nộp HSDT, gồm: Công ty TNHH Mạnh Cường; Liên danh Tổng công ty Thăng Long - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6; Liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1 - Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C. 3 nhà thầu đều đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng 720 ngày.

Bộ GTVT đã cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu Gói thầu số 2-XL và Gói thầu số 3-XL thuộc Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây đến 14h ngày 14/9/2020. Dự kiến, 2 gói thầu này sẽ được mở thầu vào 14h15 phút cùng ngày.

Đối với Gói thầu số 2-XL Thi công xây dựng đoạn Km16+400 - Km47+672 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) có giá gói thầu 2.373 tỷ đồng, đến thời điểm đóng thầu chỉ có 2 nhà thầu nộp HSDT gồm: Liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Tập đoàn Cienco4 - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành; Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

Tương tự, cũng chỉ có 2 nhà thầu nộp HSDT Gói thầu số 3-XL Thi công xây dựng đoạn Km47+672 - Km83+000 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) có giá gói thầu 2.319 tỷ đồng. Đó là Liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Tập đoàn Cienco4; Liên danh Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết, do đến thời điểm đóng thầu Gói thầu số 2-XL và Gói thầu số 3-XL, mỗi gói thầu chỉ có 2 nhà thầu nộp HSDT, Ban đã ban hành Văn bản số 2868/BQLDATL-KHTH báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) việc xử lý tình huống trong đấu thầu đối với 2 gói thầu này. Trên cơ sở ý kiến của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Bộ GTVT đã cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu 2 gói thầu đến 14h ngày 14/9/2020. Dự kiến, 2 gói thầu này sẽ được mở thầu vào 14h15 phút cùng ngày. Ban đã trả lại nguyên trạng HSDT cho 4 nhà thầu tham dự 2 gói thầu trên.