Dự án thành phần 3 đường Vành đai 4 Hà Nội: Dự kiến theo hợp đồng BOT, hoàn vốn 21 năm

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Đó là những thông tin tại phương án tài chính sơ bộ của Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường Vành đai 4 (Hà Nội) vừa được Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai để khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng hệ thống đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 56.536 tỷ đồng.

Quy mô đầu tư xây dựng đường cao tốc với tổng chiều dài 112,8 km đi qua địa bàn TP. Hà Nội (58.2 km), Hưng Yên (19,3 km), Bắc Ninh (25,6 km) và tuyến nối 9,7 km. Mặt cắt ngang trên tuyến cao tốc đảm bảo 4 làn xe (mặt cắt ngang 17 m, bề rộng cầu 17,5 m theo chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội) và 8 nút giao liên thông hoàn chỉnh giao cắt với đường hiện trạng (nút giao cao tốc Hà Nội - Lào Cai; nút giao trục Mê Linh; nút giao trục đại lộ Thăng Long; nút giao Quốc lộ 6; nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ; nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; nút giao Quốc lộ 38; nút giao cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh) cùng với các lối ra vào đường cao tốc bảo đảm khai thác an toàn, hiệu quả. Trên tuyến có các cầu vượt sông chính, bao gồm: cầu Hồng Hà (cách cầu Thăng Long về thượng lưu 11,5 km) tổng chiều dài khoảng 5.015 m; cầu Mễ Sở (cách cầu Thanh Trì về hạ lưu khoảng 16 km) tổng chiều dài khoảng 2.647 m; cầu Hoài Thượng (cách cầu Đuống về hạ lưu 32 km) tổng chiều dài khoảng 990 m.

Theo thông tin công bố khảo sát, loại hợp đồng dự án (dự kiến) là Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT). Về cơ cấu nguồn vốn, nguồn vốn ngân sách nhà nước 27.089 tỷ đồng, chiếm 48% sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án thành phần 3; vốn nhà đầu tư thu xếp 29.447 tỷ đồng.

Dự kiến khung giá, phí sản phẩm, dịch vụ công đối với dự án áp dụng cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng: sơ bộ khung giá, phí sử dụng dịch vụ đường bộ theo phương án tài chính của Dự án; phương án tài chính sẽ được tính toán quyết định cụ thể theo quy định của pháp luật và kết quả đấu thầu khi thực hiện dự án. Dự án được áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Phương án tài chính sơ bộ:

TT

Nội dung

Đơn vị

Giá trị

Tỷ lệ

I

Tổng mức đầu tư (bao gồm lãi vay trong thời gian thi công)

tỷ đồng

56.536Lãi vay trong thời gian thi công

tỷ đồng

2.357


II

Tổng mức đầu tư (chưa bao gồm lãi vay)

tỷ đồng

54.179


1

Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách

tỷ đồng

27.089

48,0%

2

Nguồn vốn đầu tư BOT

tỷ đồng

27.090


III

Nguồn vốn đầu tư BOT bao gồm lãi vay

tỷ đồng

29.447


1

Vốn chủ sở hữu

tỷ đồng

4.417

15,0%

2

Vốn vay thương mại

tỷ đồng

25.030

85,0%

IV

Chi phí sử dụng vốn
1

Lãi suất vốn vay trong thời gian xây dựng

%

10,17


2

Lãi suất vốn vay trong thời gian khai thác

%

10,17


3

Lợi nhuận kỳ vọng vốn chủ sở hữu

%

11,77


V

Thu phí hoàn vốn dự án
1

Hình thức thu phí

Thu phí kín

2

Mức phí

Theo khung giá (thời điểm năm 2027 thu mức phí 1.900 đồng/pcu/ngày đêm)

VI

Kết quả tính toán các chỉ tiêu tài chính
1

Giá trị hiện tại ròng (NPV) của dự án

tỷ đồng

478


2

Tỷ suất nội hoàn (IRR) của dự án

%

10,66


3

Tỷ suất lợi ích - chi phí (B/C) của dự án


1,016


4

Tỷ suất chiết khấu của dự án

%

10,43


5

Thời gian hoàn vốn

năm

21


Nội dung cần khảo sát ý kiến nhà đầu tư, bên cho vay về khả năng triển khai dự án tương tự (về lĩnh vực, quy mô….) của khu vực tư nhân; về một số yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật thực hiện Dự án. Đánh giá của nhà đầu tư, bên cho vay về tính hấp dẫn, khả thi của Dự án; mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu kỳ vọng của nhà đầu tư; nguồn vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng Dự án thành phần 3 nêu trên;…

Căn cứ kết quả khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư, trên cơ sở Luật PPP ngày 18/6/2020 và Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021, cơ quan có thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư, cụ thể đấu thầu rộng rãi trong nước có sơ tuyển trong trường hợp có từ 6 nhà đầu tư được thành lập theo pháp luật Việt Nam trở lên đăng ký quan tâm; đấu thầu rộng rãi trong nước trong trường hợp có dưới 6 nhà đầu tư được thành lập theo pháp luật Việt Nam đăng ký quan tâm.

Dự kiến thời gian tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hoàn thành tháng 1/2023; lựa chọn nhà đầu tư hoàn thành tháng 6/2023. Dự án sẽ được khởi công xây dựng tháng 6/2023 và hoàn thành cơ bản trong năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Chuyên đề