Dự án Phát triển các đô thị động lực - Tiểu dự án TP. Yên Bái: Mời thầu gói xây lắp đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái đang trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu Gói thầu YB-XL03 Xây dựng kè hồ Nam Cường thuộc Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Đây là gói thầu xây lắp đầu tiên thuộc Tiểu dự án được tổ chức lựa chọn nhà thầu sau hơn 1 năm kể từ thời điểm Tiểu dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư.
Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái là một trong những dự án trọng điểm góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị của Tỉnh. Ảnh: Tường Lâm
Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái là một trong những dự án trọng điểm góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị của Tỉnh. Ảnh: Tường Lâm

Gói thầu YB-XL03 có giá 135,270 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng, theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng 23 tháng, dự kiến hoàn thành tháng 10/2022.

Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án TP. Yên Bái do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu. Tiểu dự án có tổng mức đầu tư 63,27 triệu USD, tương đương 1.423,646 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới là 39,46 triệu USD (tương đương 887,947 tỷ đồng), vốn đối ứng là 23,81 triệu USD (tương đương 535,699 tỷ đồng). Thời gian thực hiện từ năm 2019 - 2025.

Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Yên Bái, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị của Tỉnh. Mục tiêu của Tiểu dự án là cải tạo, nâng cấp hiện trạng kết cấu hạ tầng, khắc phục tình trạng ngập lụt, giảm thiểu các thiệt hại do ngập úng và mưa lũ gây ra; kết nối giao thông, tạo động lực phát triển giao thương hàng hóa, dịch vụ.

Tiểu dự án được thực hiện trên phạm vi 5 phường (Nam Cường, Yên Ninh, Minh Tân, Đồng Tâm, Yên Thịnh) và 2 xã (Văn Phú và Tân Thịnh) thuộc TP. Yên Bái. Tiểu dự án bao gồm 2 hợp phần: Hợp phần 1 gồm các hạng mục giảm thiểu ngập lụt và an toàn đô thị, phát triển hành lang đô thị kết nối vùng và tái định cư; Hợp phần 2 gồm các hạng mục xây dựng quy hoạch đô thị tích hợp TP. Yên Bái và chiến lược giao thông công cộng.

Đến nay, 11 gói thầu thuộc Tiểu dự án đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Ngoài Gói thầu YB-XL03, 2 gói xây lắp chính dự kiến cùng được tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 10/2020 là: Gói thầu YB-XL01 Xây dựng các khu tái định cư (giá gói thầu 36,248 tỷ đồng) và Gói thầu YB-XL02 Xây dựng đường Điện Biên đến đường nối cầu Bách Lẫm và đến cầu Văn Phú (72,008 tỷ đồng).

Đến thời điểm hiện tại, Bên mời thầu đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03 Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc Tiểu dự án. Theo đó, nhà thầu được lựa chọn là Liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Yên Bái - Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng CCS - Công ty CP VINTEK Việt Nam với giá trúng thầu 6,955 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, từ năm 2021, Tiểu dự án sẽ triển khai thi công xây dựng 13 công trình thuộc 2 hợp phần. Để kịp tiến độ, Chủ đầu tư đang tập trung triển khai công tác đấu thầu và giải phóng mặt bằng.

Chuyên đề