(BĐT) - Liên danh Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP và Công ty CP Xây dựng số 5 (Liên danh Bạch Đằng - XD số 5) vừa được lựa chọn trúng thầu Gói thầu 1.13 thuộc Dự án Phát triển bền vững (PTBV) TP. Đà Nẵng. Liên danh này đã vượt qua Công ty CP Xây dựng Trường Xuân - đối thủ từng trúng nhiều gói thầu khác thuộc dự án này, trong đó có gói thầu liên danh với chính Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng.
Tại Dự án Phát triển bền vững TP. Đà Nẵng, Liên danh Bạch Đằng - Trường Xuân từng trúng gói thầu hơn 324 tỷ đồng

Tại Dự án Phát triển bền vững TP. Đà Nẵng, Liên danh Bạch Đằng - Trường Xuân từng trúng gói thầu hơn 324 tỷ đồng

Khi là đối thủ

Gói thầu 1.13 Xây dựng tuyến ống thu gom nước thải, tuyến ống truyền tải mạng cấp 1, 2 và trạm bơm nước thải khu vực Mỹ An - Mỹ Khê thuộc Dự án PTBV TP. Đà Nẵng. Gói thầu do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng (Ban QLDA) là bên mời thầu, có giá gói thầu hơn 463,391 tỷ đồng. Liên danh Bạch Đằng - XD số 5 trúng thầu với giá 447,368 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng trong 12 tháng.

Gói thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB). Đối thủ duy nhất của Liên danh Bạch Đằng - XD số 5 trong gói thầu này là Công ty CP Xây dựng Trường Xuân (gọi tắt là Trường Xuân). Theo Ban QLDA, Trường Xuân đưa ra giá dự thầu 457,611 tỷ đồng, bị loại vì có giá đánh giá cao hơn khoảng 10,3 tỷ đồng.

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng (gọi tắt là Bạch Đằng) có địa chỉ tại Hải Phòng, thành viên còn lại của Liên danh là Công ty CP Xây dựng số 5 có địa chỉ tại TP.HCM, còn Trường Xuân là nhà thầu đến từ Quảng Bình.

Tại Dự án PTBV TP. Đà Nẵng, Bạch Đằng không chỉ là đối thủ của Trường Xuân tại Gói thầu 1.13, mà năm 2017, hai nhà thầu này cũng từng là đối thủ ở Gói thầu 3.8+3.9. Gói thầu 3.8+3.9 có giá gói thầu 276 tỷ đồng. Trường Xuân liên danh với Công ty CP Xây dựng Trường Sơn tham dự thầu, bị loại vì không đáp ứng sơ bộ HSDT. Bạch Đằng liên danh với Công ty CP Đầu tư xây dựng Tây Ninh tham dự, bị loại vì giá đánh giá cao hơn. Công ty CP Xây dựng và thương mại 68 là nhà thầu được lựa chọn trúng thầu ở gói thầu này.

Khi là đối tác trúng thầu trong cùng Dự án

Dự án PTBV TP. Đà Nẵng có tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng từ nguồn vay Ngân hàng Thế giới và 1.834 tỷ đồng vốn đối ứng của TP. Đà Nẵng. Dự án thực hiện trong giai đoạn 2013 - 2019, nhưng mới đây TP. Đà Nẵng đã kiến nghị Chính phủ điều chỉnh đến tháng 6/2021 do chậm tiến độ, nguyên nhân lớn nhất là chậm giải phóng mặt bằng.

Gói thầu 1.13 là một trong những gói thầu có giá trị lớn nhất thuộc Dự án PTBV TP. Đà Nẵng đã được Bên mời thầu công bố kết quả lựa chọn nhà thầu trong vòng 3 năm trở lại đây.

Tuy là đối thủ tại 2 gói thầu 1.13 và 3.8+3.9 nêu trên, nhưng trong quá khứ, Bạch Đằng và Trường Xuân từng liên danh trúng thầu 1 gói thầu rất lớn khác thuộc Dự án. Cụ thể, tháng 1/2016, hai nhà thầu này đã liên danh trúng Gói thầu 1.10 với giá trúng thầu là 324,152 tỷ đồng. Tại gói thầu này, Liên danh Trường Xuân - Bạch Đằng vượt qua 2 đối thủ là  2 liên danh khác.

Theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, Công ty CP Xây dựng Trường Xuân là nhà thầu tham gia nhiều gói thầu thuộc Dự án Phát triển bền vững TP. Đà Nẵng. Mới đây nhất là vào tháng 1/2019, Trường Xuân trúng Gói thầu 1.4 với giá trúng thầu 62,963 tỷ đồng, vượt qua 6 đối thủ, trong đó có Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam, Công ty CP Xây dựng và lắp máy Trung Nam (đều bị loại vì không đạt đáp ứng cơ bản). Tháng 8/2018, Trường Xuân trúng Gói thầu 3.10 với giá trúng thầu 38,085 tỷ đồng. Năm 2017, Trường Xuân liên danh cùng 2 nhà thầu khác tham dự Gói thầu 1.2 có giá gói thầu 232 tỷ đồng nhưng bị loại vì giá đánh giá cao…