(BĐT) - Chính phủ vừa có Tờ trình gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cho phép sử dụng vốn dư kế hoạch đã bố trí cho Dự án Đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu - giai đoạn 1 thông luồng kỹ thuật để triển khai thực hiện ngay các hạng mục cấp bách thuộc giai đoạn 2 của Dự án. Theo đó, số vốn dư kế hoạch được Chính phủ đề xuất bố trí cho các hạng mục này là hơn 1.500 tỷ đồng.
Hạng mục kè bảo vệ bờ khu vực bờ Nam ngã ba sông Hậu và các điểm xung yếu dọc kênh Quan Chánh Bố sẽ được ưu tiên đầu tư. Ảnh: Tiên Giang

Hạng mục kè bảo vệ bờ khu vực bờ Nam ngã ba sông Hậu và các điểm xung yếu dọc kênh Quan Chánh Bố sẽ được ưu tiên đầu tư. Ảnh: Tiên Giang

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, số vốn đã bố trí cho Dự án giai đoạn 2014 - 2016 là 6.100 tỷ đồng để thực hiện các hạng mục đầu tư: Nạo vét kênh Tắt và công trình bảo vệ bờ từ Km0+650 - Km8+175; nạo vét luồng biển và xây dựng công trình bảo vệ bờ; xây đê chắn sóng phía Nam; xây dựng bến phà kênh Tắt; nạo vét kênh Quan Chánh Bố và luồng sông Hậu; bố trí hệ thống phao tiêu, báo hiệu.

Các hạng mục còn lại của Dự án chưa thực hiện gồm: 18,6 km kè xung yếu để bảo vệ khu vực bờ Nam ngã ba sông Hậu và dọc kênh Quan Chánh Bố; tuyến đường bộ dân sinh 5 km dọc bờ Nam kênh Tắt; bến xà lan 500 tấn gần thị trấn Long Toàn và các hạng mục phụ trợ khác. Theo tính toán của Bộ GTVT, tổng nhu cầu vốn dự kiến cho các hạng mục nêu trên là 2.225,5 tỷ đồng.

Liên quan tới giải ngân, bố trí vốn, vốn bố trí cho Dự án là 7.029,3 tỷ đồng (gồm 6.100 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ kế hoạch giai đoạn 2014 - 2016 và 929,3 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước đã thực hiện giai đoạn trước dừng giãn tiến độ (năm 2009). Đến nay, số vốn đã phân bổ cho Dự án là 6.868,251 tỷ đồng (còn 161,049 tỷ đồng chưa được phân bổ). Sau khi tính toán số lượng vốn đã giải ngân, chưa giải ngân, Bộ GTVT xác nhận, vốn kế hoạch đã bố trí còn lại chưa giải ngân là 1.730,249 tỷ đồng. Trong đó, số vốn dư kế hoạch đã được bố trí cho Dự án là 1.515,701 tỷ đồng; vốn đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước (phần giải phóng mặt bằng và giảm trừ giá dầu theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước) là 184,548 tỷ đồng.

Qua theo dõi đánh giá ổn định kè bảo vệ bờ, đê chắn sóng, ổn định luồng tàu và hiệu quả giai đoạn giai đoạn 1 của Dự án, Bộ GTVT báo cáo, hiện dọc kênh Quan Chánh Bố chưa được bố trí kinh phí để xây dựng hệ thống kè bảo vệ. Do ảnh hưởng của dòng chảy, sóng tàu tác động trong quá trình khai thác nên hiện đoạn kênh này bị sạt lở nghiêm trọng, người dân phải gia cố bờ bao tạm để ngăn triều cường và sóng.

Việc bố trí vốn cho giai đoạn đầu tư hoàn chỉnh Dự án (giai đoạn 2) chưa được Quốc hội thông qua. Việc tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục giai đoạn 2 của Dự án lại rất quan trọng và cấp bách. Do đó, Chính phủ đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép sử dụng vốn dư kế hoạch đã bố trí cho Dự án giai đoạn 1 (1.515,701 tỷ đồng) để triển khai thực hiện ngay các hạng mục cấp bách thuộc giai đoạn 2 của Dự án.

Bộ GTVT cho biết, việc triển khai đầu tư các hạng mục sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên như: Xây dựng kè bảo vệ bờ khu vực bờ Nam ngã ba sông Hậu và các điểm xung yếu dọc kênh Quan Chánh Bố; thiết lập các vị trí tránh tàu trên kênh Quan Chánh Bố…

Dự án Đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu là dự án trọng điểm quốc gia với mục tiêu thu hút, nâng cao năng lực thông qua hàng hóa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước. Dự án được triển khai thi công từ năm 2009, tuy nhiên do khó khăn về nguồn vốn, đã phải dừng giãn tiến độ từ tháng 1/2013. Đầu năm 2014, Dự án đã được Quốc hội thông qua và tái khởi động

Dự án gồm các hạng mục: luồng tàu (dài 46,5 km, trong đó đoạn sông Hậu dài 12,1 km; đoạn kênh Quan Chánh Bố hiện hữu dài 19,2 km; đoạn kênh Tắt dài 8,2 km đào mới thông ra biển và đoạn kênh biển dài 7 km); hạng mục bảo vệ bờ (xây 1 đê chắn sóng phía Nam dài 2.400 m); kè bảo vệ bờ (tổng chiều dài 35,94 km gồm xây công trình bảo vệ bờ dọc 2 bên kênh Tắt, kênh Quan Chánh Bố và tại ngã ba kênh Quan Chánh Bố và sông Hậu); đường bộ dân sinh dài 5 km dọc bờ Nam kênh Tắt; khu nước tránh tàu và các công trình khác.

Tổng mức đầu tư của Dự án là 9.781,204 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 là thông luồng kỹ thuật, tập trung triển khai trước các hạng mục đê Nam, đoạn luồng biển dùng chung, hoàn trả khối lượng đã thực hiện và thực hiện giải phóng mặt bằng với kinh phí khoảng 7.555,7 tỷ đồng; giai đoạn 2 hoàn thành các hạng mục còn lại đảm bảo tính ổn định, đồng bộ, đảm bảo dân sinh của Dự án với kinh phí khoảng 2.225,5 tỷ đồng.