(BĐT) - Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh mặc dù được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép đầu tư từ năm 2013, đã có thông báo thu hồi đất nhưng vẫn chưa được nhà đầu tư triển khai.

Quy mô sử dụng đất của Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh khoảng 1.151 ha. Ảnh: Lê Tiên

Quy mô sử dụng đất của Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh khoảng 1.151 ha. Ảnh: Lê Tiên

Mới đây, Dự án đã được UBND tỉnh Khánh Hòa tái khởi động bằng việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án. Tổng mức đầu tư Dự án được nâng từ 8.000 tỷ đồng lên 20.777 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Khánh Hòa vừa phát hành hồ sơ mời nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh. Dự án được đầu tư với mục tiêu xây dựng một khu đô thị mới khang trang, hiện đại, là hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho TP. Cam Ranh nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung. Quy mô sử dụng đất của Dự án khoảng 1.151,54 ha, quy mô dân số khoảng 154.000 đến 207.000 người.

Theo quy hoạch, Dự án được đầu tư với 3 khu. Khu 1 thuộc xã Cam Thịnh Đông và xã Cam Lập, nằm ven vịnh Cam Ranh, đoạn từ mũi Đá Lết đến tiếp giáp phía Nam Nhà máy Xi măng Công Thanh, phạm vi lấn biển từ 500 - 900 m. Khu 2 nằm ven vịnh Cam Ranh, đoạn từ phía Bắc Trạm nghiền xi măng Cam Ranh của Bộ Xây dựng đến phía Nam Nhà máy Đóng tàu Cam Ranh. Khu 3 nằm ven vịnh Cam Ranh và đầm Thủy Triều đoạn từ phía Bắc Nhà máy Đóng tàu Cam Ranh đến tiếp giáp ranh giới huyện Cam Lâm.

Dự án có sơ bộ tổng chi phí thực hiện là 20.777 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện Dự án là 19.779 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 997,295 tỷ đồng. Dự kiến thời gian đầu tư khoảng 8 năm.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, nhà đầu tư thực hiện Dự án phải đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu tối thiểu không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư Dự án; còn lại là vốn vay và vốn huy động để thực hiện Dự án.

Về kinh nghiệm, nhà đầu tư hoặc thành viên tham gia liên danh hoặc đối tác cùng thực hiện phải có tối thiểu 1 dự án đã thực hiện trong lĩnh vực bất động sản có tính chất, mục tiêu tương tự, với vai trò nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu hoặc nhà đầu tư chính. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án tới Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa trước 17 giờ ngày 6/12/2020.

Theo tìm hiểu, năm 2012, Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được đề xuất với quy mô diện tích khoảng 1.496,7 ha, phân chia thành 3 khu nằm ven vịnh Cam Ranh, từ mũi Đá Lết đến tiếp giáp ranh giới huyện Cam Lâm. Dự án được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư tại Công văn số 198/TTg-KTN ngày 30/1/2013. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Cam Ranh. Tổng mức đầu tư là 8.000 tỷ đồng.

Sau đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều văn bản chỉ đạo Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh ranh giới quy hoạch Dự án, báo cáo tiến độ thực hiện, điều chỉnh giảm diện tích thu hồi. Năm 2014, UBND TP. Cam Ranh đã ban hành các thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án, các quyết định phê duyệt thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Qua kiểm kê, 1.930/2.027 thửa đất trong vùng Dự án đã có thông báo thu hồi (đất ở và đất sản xuất).

Tuy nhiên, sau giai đoạn 1 của Dự án (thời gian thực hiện từ 2016 - 2018), Chủ đầu tư vẫn chưa triển khai thực hiện. Trong khi đó, thông báo thu hồi đất của dân năm 2014 đã hết hiệu lực. Việc chậm triển khai thực hiện Dự án ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế, gây bức xúc cho người dân trong vùng quy hoạch.

Tháng 9/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu Sở KH&ĐT báo cáo rà soát tổng thể về Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh. Ngày 3/11/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định phê duyệt danh mục Dự án để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án.