(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa chấp thuận điều chỉnh Dự án Khu đô thị mới Tuệ Tĩnh, TP. Hải Dương lần thứ 3.
Tổng mức đầu tư Dự án Khu đô thị mới Tuệ Tĩnh, TP. Hải Dương sau điều chỉnh là 339,733 tỷ đồng. Ảnh: st

Tổng mức đầu tư Dự án Khu đô thị mới Tuệ Tĩnh, TP. Hải Dương sau điều chỉnh là 339,733 tỷ đồng. Ảnh: st

Bổ sung hạng mục, tăng vốn đầu tư

So với dự án đã được phê duyệt trước đó, Dự án có một số điều chỉnh bổ sung về ranh giới dự án, diện tích và cơ cấu sử dụng đất; công trình hạ tầng kỹ thuật.

Về ranh giới quy hoạch, UBND tỉnh Hải Dương điều chỉnh mở rộng ranh giới phía Đông Nam và cống hóa đoạn kênh T2, chuyển thành đường giao thông để khớp nối giao thông ra đường Trần Công Hiến và đường Tuệ Tĩnh kéo dài. Sau khi điều chỉnh diện tích một số lô đất ở liền kề, đất cây xanh, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cây xanh sang đất nhà trẻ mẫu giáo, đất giao thông..., tổng diện tích đất của Dự án tăng 2.333 m2, từ 249.178m2 (Quyết định số 2063/QĐ-UBND) lên 251.522m2.

Về công trình hạ tầng kỹ thuật của Dự án, chiều rộng vỉa hè đường Tuệ Tĩnh kéo dài (phần giáp với Khu đô thị Tuệ Tĩnh) được điều chỉnh từ 5m lên 6,85 - 7,18m. Dự án bổ sung thêm tuyến đường giao thông khớp nối ra đường Trần Công Hiến... Dự kiến, các công trình hạ tầng kỹ thuật của Dự án sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/12/2018.

Với những nội dung và quy mô điều chỉnh nêu trên, tổng mức đầu tư Dự án sau điều chỉnh là 339,733 tỷ đồng, tăng 3,973 tỷ đồng.

Do đây là dự án BT do Công ty CP Đầu tư Thành Đô làm nhà đầu tư, nên UBND Tỉnh nêu rõ, đối với chi phí của hạng mục bổ sung, nhà đầu tư bỏ vốn thi công hoàn thành các hạng mục công trình theo quy hoạch và có trách nhiệm đóng góp không nhỏ hơn 20% tổng mức đầu tư các hạng mục bổ sung. Phần còn lại - 80% do ngân sách nhà nước đầu tư từ khoản tiền chênh lệch giữa giá trị hợp đồng BT đã ký và giá trị quyết toán đường Tuệ Tĩnh kéo dài theo nguyên tắc ngang giá tại cùng một thời điểm tháng 4/2009. Cụ thể, giá trị quyết toán đường Tuệ Tĩnh kéo dài là 40,606 tỷ đồng, chênh 6,069 tỷ đồng so với giá trị hợp đồng BT (giá trị Hợp đồng BT số 32/HĐBT ngày 11/1/2010 là hơn 46,675 tỷ đồng). Sau khi trừ chi phí ngân sách nhà nước đầu tư các hạng mục bổ sung (3,178 tỷ đồng), Nhà đầu tư có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước theo quy định là khoảng 2,89 tỷ đồng.

Liên quan đến dự án này, cách đây 10 năm, UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 4287/QĐ-UBND ngày 20/11/2008 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Tuệ Tĩnh. Tới năm 2013, UBND Tỉnh có Văn bản số 622/UBND-VP ngày 16/4/2013 về việc chấp thuận điều chỉnh Dự án. Sau đó hơn 1 năm, UBND Tỉnh tiếp tục có Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 về chấp thuận điều chỉnh Dự án lần thứ 2. 

Dự án vứng lùm xùm

Theo Kết luận thanh tra số 2081/TB-TTCP ngày 20/7/2015 của Thanh tra Chính phủ, tại thời điểm thanh tra, UBND Tỉnh chưa chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch Dự án đô thị mới Tuệ Tĩnh.

Dự án Đường Tuệ Tĩnh (hợp đồng BT) kéo dài được thanh toán bằng tiền sử dụng đất Khu đô thị mới Tuệ Tĩnh nhưng UBND Tỉnh không tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư, giao đất xây dựng đô thị không đúng với hợp đồng đã ký. Tại thời điểm thanh tra, cả hai dự án đường Tuệ Tĩnh kéo dài và Khu đô thị mới Tuệ Tĩnh đều chưa giải phóng mặt bằng, chưa thực hiện xong Dự án. Giá trị đã thực hiện nghiệm thu A – B của tuyến đường Tuệ Tĩnh kéo dài theo hợp đồng BT là khoảng 18,248 tỷ đồng, nhà đầu tư còn nợ đọng thuế thu nhập doanh nghiệp gần 1,2 tỷ đồng. UBND tỉnh Hải Dương chưa tiến hành nghiệm thu xác định chi phí thực hiện theo hợp đồng BT để đối trừ vốn theo quy định với nhà đầu tư và thu hồi số tiền sử dụng đất chênh lệch về ngân sách nhà nước.

Liên quan đến Công ty CP Đầu tư Thành Đô, ngoài Dự án Khu đô thị mới Tuệ Tĩnh, doanh nghiệp này còn thực hiện một số dự án khác trên địa bàn. Đặc biệt, trong năm 2012, Thành Đô được UBND Tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án nằm trong Khu đô thị mới Tuệ Tĩnh, gồm: Dự án Trường Mầm non Tuệ Tĩnh và Dự án Trung tâm Thể thao Tuệ Tĩnh. Tuy nhiên, lần lượt trong năm 2015 và 2016, cả hai dự án đều phải gia hạn tiến độ hoàn thành. Tuy nhiên, sau đó, Công ty có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động trước thời hạn, do không còn nhu cầu thực hiện Dự án, trả lại diện tích đất thuê của Tỉnh và tất nhiên được UBND Tỉnh chấp thuận (ngày 12/9/2016). Dự án sau đó được chuyển cho Công ty CP Đầu tư giáo dục quốc tế Việt Mỹ (Hải Dương) với diện tích sử dụng đất là 2.600,9 m2 và tổng vốn đầu tư là 20,67 tỷ đồng.

Mặc dù có nhiều dự án bị dính lầy, chậm tiến độ như vậy, nhưng doanh nghiệp vẫn tiếp tục được nhận những dự án mới. Mới đây nhất, vào tháng 5/2018, doanh nghiệp này tiếp tục được UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Bệnh viện Đa khoa Tuệ Tĩnh (bệnh viện tư nhân) có diện tích sử dụng đất là 6.112,8m2, với thời hạn hoạt động 50 năm và tổng vốn đầu tư Dự án là 318,821 tỷ đồng.